Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 st, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-27 14:38
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
 W1, TI, dr A. Sudo³, 2A, tnL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tzL3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tz        
   L3, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, tzL1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, tzL2, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, tz        
Czwartek
   W1, KPK, dr W. Karwowski, 201A, tzS1, KPK, dr W. Karwowski, 101E, tzS2, KPK, dr W. Karwowski, 101E, tzW1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2A, tzC1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, tzC2, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, tzW1, Ko³o naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tz    
Piatek
 W1, NoP, dr J. Kawalec, 206F, tzW1, HWiW, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tzS1, HWiW, prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tzS2, HWiW, prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tzW1, SBW, mgr in¿. M. Makówka, 2A, tzW1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 2A, tzL1, TI, dr L. Sieniawski, 3H, tp  L2, TI, dr J. Dudziak, 2H, tp  
   S2, NoP, dr J. Kawalec, 201E, tzS1, NoP, dr J. Kawalec, 201E, tz  L3, TI, dr L. Sieniawski, 3H, tn      
Sobota
Niedziela
Legenda
Bezp. wew.w UE. = Bezpieczeñstwo wewnetrzne w UE
Filozof. = Filozofia
HWiW = Historia wojen i wojskowoœci
JA = Drugi jêzyk obcy
KPK = Prawo karne procesowe
Ko³o naukowe = Ko³o naukowe
NoP = Nauki o polityce
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
SBW = Systemy bezpieczeñstwa wewnêtrznego
TI = Technologie informacyjne