Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 4 st, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-27 14:38
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, ZSK, dr G. Kwaśniak, 201A, tzL1, ZSK, dr G. Kwaśniak, 101E, tzL2, ZSK, dr G. Kwaśniak, 101E, tzL3, ZSK, dr G. Kwaśniak, 101E, tzL3, ZSK, mgr inż. M. Makówka, 201E, tz      
     L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, tz        
Wtorek
       L4, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 125D, tz, t/z: 6 7 8 9 11L1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 125D, tn, t/z: 3 5 7 9 12    
       L3, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 125D, tz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 17D, tp     
       L2, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 125D, tz, t/z: 12 13 14 15 16W1, Ochr. p. skaż., prof P. Malinowski, 17D, tz, t/z: 17      
Sroda
     S1, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, tzS2, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, tzS3, KPA, dr G. Chmielewski, 2E, tzW1, KPA, dr G. Chmielewski, 206F, tzL4, Jęz. niem., mgr Mirosław Grudzień, 109F, tz   
     C2, Syst. ratow.gaś, mgr inż. M. Makówka, 201E, tzC1, Zwalcz. przestę, mgr M. Rasławski, 1E, tzC1, Syst. ratow.gaś, mgr inż. M. Makówka, 201E, tz      
Czwartek
   L3, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, tzL4, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, tz    W1, Koło naukowe, dr G. Chmielewski, 2E, tz    
Piatek
      W1, Met.badań, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 206F, tzW1, Zwalcz. przestę, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tzC2, Zwalcz. przestę, prof. dr hab. A. Misiuk, 1E, tzW1, BSL, prof. dr hab. A. Misiuk, 206F, tz     
Sobota
Niedziela
Legenda
BSL = Bespieczeństwo społeczności lokalnych
JA = Drugi język obcy
Jęz. niem. = Język niemiecki
KPA = Postępowanie administracyjne
Koło naukowe = Koło naukowe
Met.badań = Metodologia badań naukowych i seminarium licencjackie
Ochr. p. skaż. = Ochrona przed skażeniami
Syst. ratow.gaś = System ratowniczo-gaśniczy
ZSK = Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Zwalcz. przestę = Zwalczanie przestępczości