Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-19 19:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Zarz¹dz., dr P. Wozniak, 2C, tzW1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 2C, tzW1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tnW1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 2C, tzW1, Fiz., prof. B.Harazin, 2C, tn      
     W1, Etyk.w ¿. spo³., dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tp  C1, Fiz., prof. B.Harazin, 2C, tp      
Wtorek
 W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 2C, tzP1, Graf. in¿., dr P.Bernat, 2C, tzP2, Graf. in¿., dr P.Bernat, 2C, tzW1, Chem.ogól., prof P. Malinowski, 2C, tpC1, Chem.ogól., prof P. Malinowski, 2C, tz      
   L2, Graf. in¿., mgr Tomasiak, 13C, tzL1, Graf. in¿., mgr Tomasiak, 13C, tzW1, Graf. in¿., dr P.Bernat, 2C, tn        
Sroda
 W1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 101G, tzL2, Techn. inf., mgr Tomasiak, 13C, tzL1, Techn. inf., mgr Tomasiak, 13C, tzC1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 2C, tzL2, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104G, tz      
 C1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 101G, tpL1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, tz            
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Chem.ogól. = Chemia ogólna
Etyk.w ¿. spo³. = Etykieta w ¿yciu spo³ecznym
Fiz. = Fizyka
Graf. in¿. = Grafika in¿ynierska
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Mat.elem. = Matematyka elementarna
Mikroekonomia = Mikroekonomia
Nauki o mater. = Nauki o Materia³ach
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Zarz¹dz. = Zarz¹dzanie