Plan dla kierunku Pielêgniarstwo magisterskie, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-12 7:19
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
L3, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tn, t/z: 5       
L2, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 4       
L1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tn, t/z: 3       
L4, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tp, t/z: 6       
 C2, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 8W1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 7 8 10C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, tz, t/z: 14      
 C2, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 10 C1, SDZzW, prof. T.Kokot, 107D, tz, t/z: 11C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, tz, t/z: 15 16 17      
 C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 12 C1, SDZzW, prof. T.Kokot, 107D, tz, t/z: 15C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, tz, t/z: 13      
 C2, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, tz, t/z: 13 C1, SDZzW, prof. T.Kokot, 108D, tz, t/z: 12 13C2, SDZzW, prof. T.Kokot, 127D, tz, t/z: 13 14 15 16 17        
 W1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 14C2, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 14 15 16 17W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 17D, tz, t/z: 7 8 10 11 12        
 W1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, tz, t/z: 15 16  C1, SDZzW, prof. T.Kokot, 205D, tz, t/z: 14          
  C1, ZwPiel, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, tz, t/z: 7             
Sroda
  S2, BNwP, Prof.J. Arendt, 126D, tz, t/z: 10C2, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 118D, tz, t/z: 7C1, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 126D, tz, t/z: 10S2, BNwP, Prof.J. Arendt, 205D, tz, t/z: 13C2, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 9 
  S2, BNwP, Prof.J. Arendt, 126D, tz, t/z: 7C2, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 118D, tz, t/z: 10C1, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 126D, tz, t/z: 7C1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 17C2, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 4 5 6 
          C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 17D, tp, t/z: 11 13W1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 15C2, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 15
          S2, BNwP, Prof.J. Arendt, 205D, tz, t/z: 11W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 127D, tz, t/z: 11  
          C1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 6W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 127D, tn, t/z: 7  
          W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 127D, tz, t/z: 12W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 127D, tn, t/z: 10  
          W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 127D, tz, t/z: 14W1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 9W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 127D, tz, t/z: 12 
          W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 127D, tz, t/z: 16W1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 4 5 6   
          W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 127D, tz, t/z: 4 5C2, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 127D, tn, t/z: 12 14 16   
          C1, PzUPPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 127D, tz, t/z: 9 10     
Czwartek
Piatek
     S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, tz, t/z: 13        
     S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, tz, t/z: 15 16        
     W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 17D, tz, t/z: 9         
     W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 17D, tz, t/z: 12S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 17D, tz, t/z: 12       
Sobota
Niedziela
Legenda
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
OnCPiJR = Opieka nad chorym psychicznie i jego rodzin¹
PKiOPwCNZ = Podstawy kliniczne i opieka pielêgniarska w chorobach narz¹dów zmys³ów
PzUPPLS = Psychiatria z uwzglêdnieniem psychospo³ecznych problemów ludzi starszych
SDZzW = Schorzenia dermatologiczne zwi¹zane z wiekiem
ZwPiel = Zarz¹dzanie w pielêgniarstwie