Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-09-19 19:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 C1, Matem., mgr A. Szpara, 4C, tnW1, Log. w przed., prof. J.Duda, 101G, tzW1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 4C, tz          
 W1, Proc. produk., prof. J.Duda, 101G, tp              
Wtorek
 L1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, tn  W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 4C, tnW1, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 4C, tpL1, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 13C, tnL2, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 13C, tp  
 L2, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 124D, tp  P2, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, tpL2, KWP in¿., dr Tomasz Wanat, 12C, tn      
Sroda
 P2, Log. w przed., Dr P.Chwastyk, 4C, tnW1, Pod. och..w³.in, dr P. Wozniak, 101G, tpL1, Jêz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, tzL2, Proc. produk., dr P.Bernat, 13C, tpL1, Proc. produk., dr P.Bernat, 13C, tp      
 P1, Log. w przed., Dr P.Chwastyk, 4C, tpW1, Market., dr P. Wozniak, 101G, tn  L2, Proc. produk., dr P.Bernat, 13C, tn        
 P1, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, tz    P2, Proj. in¿., mgr Tomasiak, 13C, tn        
Czwartek
 P1, Market., dr P. Wozniak, 104G, tzP2, Market., dr P. Wozniak, 104G, tzL2, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 8C, tnW1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 4C, tn        
   L1, Metrologia I, mgr M. Zborowski, 8C, tn            
Piatek
   W1, Mat. i stat., prof. A. Nowak, 2A, tn            
Sobota
Niedziela
Legenda
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
KWP in¿. = Komputerowe wspomaganie prac in¿nierskich
Log. w przed. = Logistyka w przedsiêbiorstwie
Market. = Marketing
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Matem. = Matematyka
Metrologia I = Metrologia I
Pod. och..w³.in = Pod. ochrony..w³.intelektualnej
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Surow. i tech. = Surowce i technologie przemyslowe