Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 4 zaoczni ZSB, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-15 4:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
 W1, OPwSB, mgr in¿. M. Makówka, 201E, zzL1, OPwSB, mgr in¿. M. Makówka, 201E, zz             
Legenda
OPwSB = Organizacje pozarz¹dowe w systemie bezpieczeñstwa