Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 st mgr, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-25 23:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, ZPE, mgr J. Barcik, 1E, tzL1, ZPE, mgr J. Barcik, 1E, tzL2, ZPE, mgr J. Barcik, 1E, tzW1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tnC1, PiSS, dr T. Iwanek, 2E, tp C1, PiSS, dr T. Iwanek, 2E, tz, t/z: 2L1, OrgPwSysB, mgr inż. M. Makówka, 2E, tzL2, OrgPwSysB, mgr inż. M. Makówka, 2E, tzC1, WF, T.Bukowski, 200X, tn, t/z: 14 
     W1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tz, t/z: 17C1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tz, t/z: 17C1, PSpo, prof. B.Harazin, 2E, tn     C1, WF, T.Bukowski, 200X, tn, t/z: 1 3 5 7 9 12 
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
 C1, IKP, mgr inż. M. Makówka, 201E, tzW1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tzC1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tzL2, MB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzL2, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tzL1, MB, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzC1, SNFP, dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 1E, tzL1, ZMP, dr J. Kawalec, 102E, tzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, tz     
     L1, ZRF, prof. Z. Wilimowska, 201A, tz    L2, ZMP, dr J. Kawalec, 102E, tzL2, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 106F, tz    
Sobota
Niedziela
Legenda
IKP = Infrastruktura krytyczna państwa
JA = Drugi język obcy
Język niemiecki = Język niemiecki
MB = Metodyka badań
OrgPwSysB = Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa
PSpo = Patologie społeczne
PiSS = Psycholgia i spocjologia społeczna
SNFP = Stany nadzwyczajne funkcjonowania państwa
WF = Zajęcia sportowe
ZMP = Zagrożenia migracyjne państwa
ZPE = Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
ZRF = Zarządzanie ryzykiem finansowym