Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU, tryb stacjonarny, semestr 7 z dnia 2019-09-19 19:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
   W1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 4C, tzL1, Ster.operac., Dr P.Chwastyk, 114G, tz  L1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, tp      
Czwartek
 W1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 2C, tzL1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 12C, tzW1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 104G, tn          
     S1, Zarz.pers., dr P. Wozniak, 104G, tp          
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Ster.operac. = Sterowanie operacyjne w systemach produkcyjnych
Urz.i sys.mech. = Urz¹dzenia i systemy mechatroniczne w in¿ynierii produkcji
Zarz.pers. = Zarz¹dzanie personelem
Zint.sys.zarz. = Zintegrowane systemy zarz¹dzania