Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-04-01 11:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Org.pracy, dr B.Całyniuk, 108D, tz, t/z: 13 14 15 16 17W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15W1, Pod. soc., dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 17L1, Żyw.klin., dr J.Rydelek, 112D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16L2, Żyw.klin., dr J.Rydelek, 112D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16C1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16W1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16  
 W1, Org.pracy, dr B.Całyniuk, 108D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 17W1, Pod. soc., dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15           
Wtorek
Sroda
           P1, Zaj. Proj., dr J.Rydelek, 5D, tz, t/z: 12 13 14 15 16   
           P1, Zaj. Proj., dr J.Rydelek, 11D, tz, t/z: 7 8 10   
Czwartek
 L3, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L1, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L1, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8  W1, Żyw.klin., prof.E.Poniewierka, 13D, tz  
 L2, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8L2, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8L3, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8        
Piatek
   L2, Jęz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, tzL1, Jęz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, tzL3, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 106F, tz W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 11D, tz     
      L2, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2       
      L2, Zaj.prak.dietet, dr inż.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 4 5 6 7       
Sobota
Niedziela
Legenda
Jęz. ang. = Język angielski
Język niemiecki = Język niemiecki
Org.pracy = Organizacja pracy
Pod. soc. = Podstawy socjologii
Pod.etyki = Podstawy etyki zawodu
Pr.i ekonomika = Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Wyp.techniczne = Wyposażenie techniczne
Zaj. Proj. = Zajęcia projektowe POWER 3.5
Zaj.prak.dietet = Zajęcia praktyczne z dietetyki
Żyw.klin. = Żywienie kliniczne