Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-04-01 11:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Org.pracy, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 13 14 15 16 17W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15W1, Pod. soc., dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 17L1, ¯yw.klin., dr J.Rydelek, 112D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16L2, ¯yw.klin., dr J.Rydelek, 112D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16C1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16W1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16  
 W1, Org.pracy, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 17W1, Pod. soc., dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15           
Wtorek
Sroda
           P1, Zaj. Proj., dr J.Rydelek, 5D, tz, t/z: 12 13 14 15 16   
           P1, Zaj. Proj., dr J.Rydelek, 11D, tz, t/z: 7 8 10   
Czwartek
 L3, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L1, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L1, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8  W1, ¯yw.klin., prof.E.Poniewierka, 13D, tz  
 L2, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8L2, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8L3, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8        
Piatek
   L2, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, tzL1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, tzL3, Jêzyk niemiecki, mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 11D, tz     
      L2, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2       
      L2, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 4 5 6 7       
Sobota
Niedziela
Legenda
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêzyk niemiecki = Jêzyk niemiecki
Org.pracy = Organizacja pracy
Pod. soc. = Podstawy socjologii
Pod.etyki = Podstawy etyki zawodu
Pr.i ekonomika = Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Wyp.techniczne = Wyposa¿enie techniczne
Zaj. Proj. = Zajêcia projektowe POWER 3.5
Zaj.prak.dietet = Zajêcia praktyczne z dietetyki
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne