Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-23 7:54
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 W1, Zarz¹dz., dr P. Wozniak, 14C, zzW1, Etyk.w ¿. spo³., dr E.Smolka-Drewniak, 14C, zpC1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 14C, zpW1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 14C, zzP1, Graf. in¿., dr P.Bernat, 14C, zpL1, Graf. in¿., mgr Tomasiak, 13C, zn   
   W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, znW1, Mikroekonomia, dr P. Wozniak, 14C, zn  W1, Graf. in¿., dr P.Bernat, 14C, znL1, Techn. inf., mgr Tomasiak, 13C, zp   
Niedziela
 W1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 2C, zzC1, Proj. in¿., Dr P.Chwastyk, 2C, zzW1, Fiz., dr Tomasz Wanat, 4C, znW1, Chem.ogól., prof P. Malinowski, 14C, zn L1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 104F, zz    
     C1, Fiz., dr Tomasz Wanat, 4C, zp          
Legenda
Chem.ogól. = Chemia ogólna
Etyk.w ¿. spo³. = Etykieta w ¿yciu spo³ecznym
Fiz. = Fizyka
Graf. in¿. = Grafika in¿ynierska
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Mikroekonomia = Mikroekonomia
Nauki o mater. = Nauki o Materia³ach
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Zarz¹dz. = Zarz¹dzanie