Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-18 18:23
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, POWER 3.5 ZPT³u, x, 105F, tz, t/z: 14S3, TJIPS, dr Iwona Sikora, 107F, tz, t/z: 14    
 W1, POWER 3.5 SzNRI, x, 206F, tz, t/z: 2    S3, TJIPS, dr Iwona Sikora, 107F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13      
    W1, POWER 3.5 memoQ, x, 105F, tz, t/z: 5S3, TJIPS, dr Iwona Sikora, 107F, tz, t/z: 15 16 17      
Wtorek
 W1, POWER 3.5 ZPT³u, x, 107F, tz, t/z: 14      
 W1, POWER 3.5 memoQ, x, 107F, tz, t/z: 5           
  W1, POWER 3.5 AWKsi, dr Iwona Sikora, 107F, tz, t/z: 8      
  W1, POWER 3.5 AWKsi, dr Iwona Sikora, 107F, tz, t/z: 6       
  W1, POWER 3.5 AWKsi, dr Iwona Sikora, 107F, tz, t/z: 10       
  W1, POWER 3.5 AWKsi, dr Iwona Sikora, 107F, tz, t/z: 11       
Sroda
 W1, PZT, dr Alina Bryll, 104F, tzL2, PNJA-Pis., dr Alina Bryll, 104F, tzS2, Sem. dypl., dr Alina Bryll, 104F, tz          
Czwartek
  L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tp, t/z: 2 4 6 9 11 13L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tn, t/z: 12 14 16S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tp, t/z: 2 4 6 9 11 13      
  L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tz, t/z: 1L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tz, t/z: 1S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tn, t/z: 12 14 16      
  L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tn, t/z: 12 14 16L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tp, t/z: 2 4 6 9 11 13S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 109F, tz, t/z: 1      
      L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 108F, tn, t/z: 1 3 5 7 10       
      L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 108F, tp, t/z: 11 13 15       
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
POWER 3.5 AWKsi = POWER 3.5 Angielski w ksiêgowoœci
POWER 3.5 SzNRI = POWER 3.5 Szkolenie z Nysk¹ Regionaln¹ Izb¹ Gospodarcz¹
POWER 3.5 ZPT³u = POWER 3.5 Zarz¹dzanie projektem t³umaczeniowym
POWER 3.5 memoQ = POWER 3.5 warsztaty obs³ugi memoQ
PZT = Pragmatyka zawodu t³umacza
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
TJIPS = Teoria jêzyka i przek³adu specjalistycznego