Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-05-20 17:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, tzL1, Mat. i stat., dr M. Ko³osowski, 209A, tzW1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 102A, tnP1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 102A, tnL1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 112H, tp      
     P1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 102A, tpW1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 1A, tp        
Wtorek
 W1, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 210A, tn, t/z: 1 3 5 7 9W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 101A, tnS1, Surow. i tech. , mgr Tomasiak, 2A, tp, t/z: 8 11 13 15L1, Bazy d., Dr P.Chwastyk, 3H, tzL1, JA, mgr J. Nowicka, 108F, tzP1, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 210A, tp    
 S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 210A, tn, t/z: 12 14 16W1, Ekol.zarz.œrod., prof P. Malinowski, 101A, tpW1, Proc. produk., dr P.Bernat, 2A, tn    W1, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 210A, tn, t/z: 12 14 16    
     S1, Surow. i tech. , mgr Tomasiak, 2A, tp, t/z: 17           
Sroda
 L1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 3H, tzC1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14            
   C1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, tz, t/z: 15             
Czwartek
Piatek
   C1, Rach. kosz. in¿, mgr Wilczyñski, 1WAKMET, tz, t/z: 17         
   W1, Mat. i stat., prof. A. Nowak, 101A, tp            
Sobota
Niedziela
Legenda
Bazy d. = Bazy danych
Ekol.zarz.œrod. = Ekologia i zarz¹dzanie œrodowiskowe
Ekologistyka = Ekologistyka
JA = Drugi jêzyk obcy
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Metrologia II = Metrologia II
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Rach. kosz. in¿ = Rachunek kosztów dla inzynierów
Surow. i tech. = Surowce i technologie przemyslowe
Zas. prow.dzia³ = Zasady prow. dzia³. gosp.