Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 6 KiK, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-06-03 20:23
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 S1, Sem. dypl., dr W. Karwowski, 102E, tz   S1, Sem. dypl., mgr J. Barcik, 1E, tz   S1, Sem. dypl., dr T. Iwanek, 101E, tp P1, Zaj. Proj., mgr M. Ras³awski, 1E, tz, t/z: 8 9 11 12 13 14 15   
         S1, Sem. dypl., dr G. Kwaœniak, 104E, tz P1, Zaj. Proj., mgr M. Ras³awski, 1E, tz, t/z: 16   
            S1, Sem. dypl., dr T. Iwanek, 101E, tp    
Wtorek
 W1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 201A, tzL2, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 101E, tzL3, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 101E, tzL1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 101E, tzW1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2A, tzW1, WKM, Szko³a, 206F, tn, t/z: 5 7   
      L1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tzL2, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tzL3, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tz  W1, WKM, Szko³a, 206F, tn, t/z: 12 14 16   
           W1, NAM, Szko³a, 206F, tp, t/z: 15 17   
           W1, NAM, Szko³a, 206F, tp, t/z: 6 8   
           S1, Sem. dypl., dr G. Chmielewski, 101E, tz     
Sroda
 W1, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 201A, tzL3, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 101E, tzL2, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 101E, tzL2, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tz W1, NAM, Szko³a, 101A, tp, t/z: 15 
   L1, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tzL3, JA, mgr M. Kowalski, 109F, tzL1, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 101E, tz W1, NAM, Szko³a, 101A, tz, t/z: 10    
          W1, WKM, Szko³a, 101A, tn, t/z: 12 14 16    
          W1, WKM, Szko³a, 101A, tn, t/z: 5 7    
          W1, NAM, Szko³a, 101A, tp, t/z: 6 8    
          W1, NAM, Szko³a, 101A, tp, t/z: 17    
            L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 109F, tz   
Czwartek
           S1, Sem. dypl., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 101E, tz     
Piatek
 L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 207F, tzL2, JA, mgr M. Czarnobrewy, 109F, tz            
 S1, Sem. dypl., prof. dr hab. A. Misiuk, 101E, tz               
Sobota
Niedziela
Legenda
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
NAM = Nyska Akademia Mistrzów
Postêp. nielet = Postêpowanie w sprawach nieletnich
Postêp. przygot = Postêpowanie przygotowawcze
Prewencja krymi = Prewencja kryminalna
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
WKM = Warsztaty z kompetencji miêkkich
Zaj. Proj. = Zajêcia projektowe POWER 3.5