Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-05-20 17:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W1, Odn. Ÿród.ener., prof. J.Duda, 102A, tnW1, OPiU, Dr P.Chwastyk, 101A, tzS1, OPiU, Dr P.Chwastyk, 101A, tpL1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 209A, tz      
   P1, Odn. Ÿród.ener., prof. J.Duda, 102A, tp  L1, OPiU, Dr P.Chwastyk, 209A, tn        
Wtorek
 L1, JA, mgr J. Nowicka, 108F, tzW1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 2A, tnP1, Proj., dr P.Bernat, 1A, tpW1, Zint.sys.zarz., dr P.Bernat, 101A, tzW1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 101A, tnL1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, tn    
   L1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 3H, tp, t/z: 2 4 6 8 11    L1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, tp      
Sroda
   W1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 3H, tzL1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 3H, tzS1, Seminarium dyp., Prof. S. Szymura, 102A, tz        
Czwartek
   P1, Proj., prof. W.Kollek, 102A, tp           
Piatek
   L1, Komp. wsp. zarz, mgr Wilczyñski, 1WAKMET, tz, t/z: 16         
       L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Komp. wsp. zarz = Komputerowe wspomaganie zarz¹dzania
OPiU = Organizacja produkcji i us³ug
Odn. Ÿród.ener. = Odnawialne Ÿród³a energii
Proj. = Projekt
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Sys.CAP/CAM OSN = Systemy CAP/CAM i OSN
Tech. przyg. pr = Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
Zint.sys.zarz. = Zintegrowane systemy zarz¹dzania