Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-05-10 9:11
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           L1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, zn, t/z: 3 5  
           L2, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, zp, t/z: 4 94  
           P1, Proj. in¿., dr P.Bernat, 101A, zp, t/z: 4  
           P2, Proj. in¿., dr P.Bernat, 101A, zn, t/z: 3  
           L1, JA, mgr M. Kowalski, 105F, zz, t/z: 2   
           L1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, zn, t/z: 7L2, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 28CKZiU, zn, t/z: 7  
            P2, Proj. in¿., dr P.Bernat, 101A, zn, t/z: 7P1, Proj. in¿., dr P.Bernat, 101A, zn, t/z: 7   
Sobota
 W1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 3H, zp, t/z: 94W1, Prawo, dr W. Karwowski, 1A, znW1, Prawo, dr W. Karwowski, 2A, znL2, KWP in¿., mgr Tomasiak, 3H, zpW1, Etyka, Drewniak T., dr, 201A, znW1, Proj. in¿., dr P.Bernat, 101A, znL2, Fiz., dr M. Kudzia, 1004D, zp
 C1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 1A, zz, t/z: 4 5 6 7W1, Mikro. i Makroe, dr P. Wozniak, 1A, zpC1, Mikro. i Makroe, dr P. Wozniak, 102A, zpP1, Proj. in¿., dr P.Bernat, 1A, zpP2, Proj. in¿., dr P.Bernat, 1A, zpL1, Fiz., dr M. Kudzia, 1004D, zp  
 C1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 1A, zz, t/z: 1 2 3    W1, Matem., prof. A. Nowak, 1A, znW1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 3H, znL1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 3H, zp    
  C1, Mat. i stat., mgr A. Szpara, 1A, zz, t/z: 8              
Niedziela
W1, KWP in¿., mgr Tomasiak, 3H, zn, t/z: 9W1, Fiz., Prof. S. Szymura, 102A, znW1, Nauki o mater., Prof. S. Szymura, 102A, zzW1, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 2A, zzL1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 5 6 7 8 9L2, JA, mgr M. Kowalski, 104F, zz  
 L1, Zarz.prod.i us³, dr M. Ko³osowski, 209A, zpC1, Fiz., Prof. S. Szymura, 102A, zp    L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 4     
         L1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 104F, zz, t/z: 1 2 3     
         L2, Zarz.prod.i us³, Dr P.Chwastyk, 209A, zn      
Legenda
Etyka = Etyka
Fiz. = Fizyka
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
KWP in¿. = Komputerowe wspomaganie prac in¿nierskich
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Matem. = Matematyka
Mikro. i Makroe = Mikroekomia i Makroekonima
Nauki o mater. = Nauki o Materia³ach
Prawo = Prawo
Proj. in¿. = Projektowanie In¿ynierskie
Zarz.prod.i us³ = Zarz¹dzanie produkcj¹ i us³ugami