Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-18 22:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Mat. i stat., prof. A. Nowak, 1A, zp    
Sobota
 W1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 1 3 5W1, Ekol.zarz.œrod., prof P. Malinowski, 2A, zpW1, Proc. produk., dr P.Bernat, 2A, zpW1, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 2A, zpP1, Zas. prow.dzia³, dr P. Wozniak, 2A, zpL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, zz   
 W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 2A, zp, t/z: 2 4 94L1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 3H, zp, t/z: 8P1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 102A, znL1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 3H, znW1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 2A, zn      
 S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 2A, zp, t/z: 6              
  L1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 3H, zn, t/z: 9            
  S1, Surow. i tech. , mgr Tomasiak, 2A, zn, t/z: 7            
  S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 2A, zp, t/z: 8              
Niedziela
 L1, Bazy danych, Dr P.Chwastyk, 1H, zzL1, Mat. i stat., dr M. Ko³osowski, 209A, zpC1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, zpW1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, zp, t/z: 2     
   W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 2A, znL1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 112H, zn  C1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, zp, t/z: 6     
         W1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, zp, t/z: 4      
         C1, Rach. kosz. in¿, dr M. Ko³osowski, 1A, zp, t/z: 8      
Legenda
Bazy danych = Bazy danych
Ekol.zarz.œrod. = Ekologia i zarz¹dzanie œrodowiskowe
Ekologistyka = Ekologistyka
JA = Drugi jêzyk obcy
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Metrologia II = Metrologia II
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Rach. kosz. in¿ = Rachunek kosztów dla inzynierów
Surow. i tech. = Surowce i technologie przemyslowe
Zas. prow.dzia³ = Zasady prow. dzia³. gosp.