Plan dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-18 22:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Mat. i stat., prof. A. Nowak, 1A, zp    
Sobota
 W1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 1 3 5W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 2A, zpW1, Proc. produk., dr P.Bernat, 2A, zpW1, Zas. prow.dział, dr P. Wozniak, 2A, zpP1, Zas. prow.dział, dr P. Wozniak, 2A, zpL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, zz   
 W1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 2A, zp, t/z: 2 4 94L1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 3H, zp, t/z: 8P1, Ekologistyka, prof. J.Duda, 102A, znL1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 3H, znW1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 2A, zn      
 S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 2A, zp, t/z: 6              
  L1, Proc. produk., mgr Tomasiak, 3H, zn, t/z: 9            
  S1, Surow. i tech. , mgr Tomasiak, 2A, zn, t/z: 7            
  S1, Surow. i tech. , prof P. Malinowski, 2A, zp, t/z: 8              
Niedziela
 L1, Bazy danych, Dr P.Chwastyk, 1H, zzL1, Mat. i stat., dr M. Kołosowski, 209A, zpC1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 1A, zpW1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 1A, zp, t/z: 2     
   W1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 2A, znL1, Metrologia II, dr Tomasz Wanat, 112H, zn  C1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 1A, zp, t/z: 6     
         W1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 1A, zp, t/z: 4      
         C1, Rach. kosz. inż, dr M. Kołosowski, 1A, zp, t/z: 8      
Legenda
Bazy danych = Bazy danych
Ekol.zarz.środ. = Ekologia i zarządzanie środowiskowe
Ekologistyka = Ekologistyka
JA = Drugi język obcy
Mat. i stat. = Matematyka i statystyka
Metrologia II = Metrologia II
Proc. produk. = Procesy produkcyjne
Rach. kosz. inż = Rachunek kosztów dla inzynierów
Surow. i tech. = Surowce i technologie przemyslowe
Zas. prow.dział = Zasady prow. dział. gosp.