Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-09-18 10:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 13D, tpW1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 17D, tpW1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 13D, tzW1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 13D, tzL1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, tzL2, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, tz
 C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 118D, tnC1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, tn            
Wtorek
 W1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 104F, tzL2, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 1L2, Kosmet.piel., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tzL2, pierwsza pomoc, dr K. Kamiñski, 4D, tp  
 W1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8  L2, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8L1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 11W1, pierwsza pomoc, dr n. med. W. ¯urawiñski, 13D, tn  
 W1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 11  L2, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 11L1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8    
     L1, Kosmet.piel., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tzL1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 1    
Sroda
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, tzL2, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, tzW1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 13D, tpC1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 108D, tp  
     L1, pierwsza pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp          
Czwartek
 L2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, tz              
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Dermat. = Dermatologia
Farmakologia = Farmakologia i farmakoterapia ¿ywnoœciowa oraz interakcja leków z ¿ywnoœci¹
Fizj. i masa¿ = Fizjoterapia i masa¿
Fizjol. i patof = Fizjologia i patofizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kosmet.piel. = Kosmetologia pielêgnacyjna
Mikrobiol.i imm = Mikrobiologia i immunologia
pierwsza pomoc = DoraŸna pomoc przedmedyczna