Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-09-18 11:10
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W1, Kosm.specjalist, dr M. Rogó¿, 13D, tz      W1, Prawo med..., mgr D. Klonowski, 17D, tpL1, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 124D, tzL2, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 124D, tz
           S2, Sem.lic., prof.M.Sosada, 108D, tn    
Wtorek
 W1, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 107D, tz, t/z: 12 13 14 15 16L2, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tnW1, Podst.alergol., prof. T.Kokot, 13D, tzC1, Podst.alergol., prof. T.Kokot, 108D, tp  L2, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 11L1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 1
 W1, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 107D, tz, t/z: 2 3L1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 112D, tp      L2, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8L1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8
 W1, Sens. i aroma., dr B.Pasker, 107D, tz, t/z: 9W1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 11        L2, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 1L1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 11
   W1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 4 5 6 7 8        S1, Sem.lic., prof. T.Kokot, 108D, tp  
   W1, Dermat., DERMATOLOG, 107D, tz, t/z: 1            
Sroda
 L2, Kosm.specjalist, mgr A.Stasieñko-T³uczek, 103R, tzL1, Kosm.specjalist, mgr A.Stasieñko-T³uczek, 103R, tz  L1, Wiza¿ i styl., mgr M.Podbor¹czyñska, 101R, tn  
       L2, Wiza¿ i styl., mgr M.Podbor¹czyñska, 101R, tn      
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Dermat. = Dermatologia
Kosm.specjalist = Kosmetologia specjalistyczna
Podst.alergol. = Podstawy alergologii
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Prawo med... = Prawo medyczne i aspekty prawa w us³ugach kosmetycznych
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
Sens. i aroma. = Sensoryka i aromaterapia
Wiza¿ i styl. = Wiza¿ i stylizacja