Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-03-01 20:01
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           L1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 3CKP, zp  
Sobota
 S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 102A, zz, t/z: 9W1, Et. biznesu, Drewniak T., dr, 210A, zpL1, Jêzyk czeski, Svoboda T. mgr, 105F, zpL1, Jêzyk czeski, Svoboda T. mgr, 105F, zpP1, Proj., dr P.Bernat, 101A, zn
 P1, Proj., dr P.Bernat, 102A, zpW1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 3H, znW1, Odn. Ÿród.ener., prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 1 3 5S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 1A, znW1, Et. biznesu, Drewniak T., dr, 102A, zn  
 S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 102A, zz, t/z: 7  S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 102A, zz, t/z: 9        
   P1, Odn. Ÿród.ener., prof. J.Duda, 102A, zn, t/z: 1 3 5  S1, Sem. dypl., prof. J.Duda, 102A, zz, t/z: 7        
Niedziela
 W1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 2A, znW1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 101A, zpL1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 209A, znL1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, znL1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 209A, zp, t/z: 4 6W1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 101A, zp, t/z: 2    
   W1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 101A, znS1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 101A, zp, t/z: 8  L1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 209A, zp, t/z: 2W1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 210A, zn, t/z: 1 3 5    
     W1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 101A, zp, t/z: 6  L1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, zn, t/z: 3 5S1, OPiU, Dr P.Chwastyk, 210A, zp, t/z: 4 6    
     P1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 101A, zp, t/z: 2 4 94  L1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 3H, zn, t/z: 7 L1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 101A, zn, t/z: 7    
Legenda
Et. biznesu = Etyka biznesu
Jêzyk czeski = Jêzyk czeski
Komp. wsp. zarz = Komputerowe wspomaganie zarz¹dzania
OPiU = Organizacja produkcji i us³ug
Odn. Ÿród.ener. = Odnawialne Ÿród³a energii
Org. prod. i us = Organizacja produkcji i us³ug
Proj. = Projekt
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe
Sys.CAP/CAM OSN = Systemy CAP/CAM i OSN
Tech. przyg. pr = Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
Zint.sys.zarz. = Zintegrowane systemy zarz¹dzania