Plan dla kierunku Zarz¹dzanie i In¿ynieria Produkcji specjalnoœæ ZPiU, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-18 14:07
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 L2, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, zn, t/z: 7 9L2, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 13C, zpL2, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, zpP2, Proj., dr P.Bernat, 21G, zpP1, Proj., dr P.Bernat, 4C, zpS1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 2C, zzP2, Proj., dr P.Bernat, 4C, zp  
 S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 2C, zp, t/z: 2 4 6 96W1, Odn. Ÿród.ener., prof. J.Duda, 4C, znW1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 13C, znP1, Proj., dr P.Bernat, 21G, znP2, Odn. Ÿród.ener., prof. J.Duda, 2C, zp  S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 2C, zn, t/z: 7 9P1, Proj., dr P.Bernat, 4C, zn 
   L1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, zpL1, Sys.CAP/CAM OSN, mgr Tomasiak, 13C, zp  P1, Odn. Ÿród.ener., prof. J.Duda, 2C, zn      
         P2, Proj., dr P.Bernat, 4C, zn      
Niedziela
 W1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 4C, znW1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 4C, zpL2, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 11C, znL2, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 12C, zzW1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 2C, znW1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 4C, zpP1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, zp, t/z: 2 4P2, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, zp, t/z: 2 4
   W1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 4C, znL1, Zint.sys.zarz., Dr P.Chwastyk, 12C, zzL1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 11C, znL1, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 12C, zpP1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, znS1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 4C, zp, t/z: 6 8 96L2, Komp. wsp. zarz, Dr P.Chwastyk, 12C, zn
             P2, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, znP1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, zp, t/z: 8P2, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, zp, t/z: 8
             L1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, zn, t/z: 5 7L1, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, zn, t/z: 9 
               L2, Urz.i sys.mech., dr Tomasz Wanat, 3C, zp, t/z: 6 
Legenda
Komp. wsp. zarz = Komputerowe wspomaganie zarz¹dzania
Odn. Ÿród.ener. = Odnawialne Ÿród³a energii
Org. prod. i us = Organizacja produkcji i us³ug
Proj. = Projekt
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Sys.CAP/CAM OSN = Systemy CAP/CAM i OSN
Tech. przyg. pr = Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
Urz.i sys.mech. = Urz¹dzenia i systemy mechatroniczne w in¿ynierii produkcji
Zint.sys.zarz. = Zintegrowane systemy zarz¹dzania