Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 6 zaoczni, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-15 4:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 102E, tzL1, Prewencja krymi, mgr J. Barcik, 102E, tz   
Sobota
  S1, Seminarium dyp., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, tz W1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tzL1, Postêp. nielet, dr G. Chmielewski, 2E, tzL1, Jêzyk czeski, Svoboda T. mgr, 106F, znL1, Jêzyk czeski, Svoboda T. mgr, 106F, zn   
        L1, Jêzyk czeski, Svoboda T. mgr, 106F, zz, t/z: 9L1, Jêzyk czeski, Svoboda T. mgr, 106F, zz, t/z: 9   
Niedziela
 W1, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 1E, zzL1, Postêp. przygot, mgr J. Barcik, 1E, zz             
Legenda
Jêzyk czeski = Jêzyk czeski
Postêp. nielet = Postêpowanie w sprawach nieletnich
Postêp. przygot = Postêpowanie przygotowawcze
Prewencja krymi = Prewencja kryminalna
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe