Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-04 16:45
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 107D, zz, t/z: 1 2 3 4L1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 124D, zz, t/z: 1 2 3 4
          W1, Fizjologia, dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 5 6 7 8 9L1, Fizjologia, dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 5 6 7 8 9L1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 124D, zz, t/z: 5
               L1, Fizjologia, dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 6 7
               L1, Fizjologia, dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 8 
Sobota
 W1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 107D, zp, t/z: 2 4L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 118D, zp, t/z: 2 4 6L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 118D, zz, t/z: 4 5 6W1, Pod. och..w³.in, dr G. Chmielewski, 2E, zz, t/z: 1 2 3      
 W1, Fizjologia, dr B.Bucki, 101D, zz, t/z: 6 7 8 9L1, Fizjologia, dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 7 8 9L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 118D, zz, t/z: 7 8 9         
  W1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 107D, zn, t/z: 1 3 5L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 118D, zz, t/z: 1 2 3         
   L1, Fizjologia, dr B.Bucki, 101D, zz, t/z: 6             
Niedziela
    W1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, zzL1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, zzC1, ¯yw. cz³owieka, dr J.Rydelek, 112D, zz, t/z: 6 7 8 9    
        W1, ¯yw. cz³owieka, dr J.Rydelek, 112D, zz, t/z: 1 2 3 4 5C1, ¯yw. cz³owieka, dr J.Rydelek, 112D, zz, t/z: 1 2 3 4 5    
Legenda
Biochemia = Biochemia
Fizjologia = Fizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Pod. och..w³.in = Pod. ochrony..w³.intelektualnej
Pr.¿ywienia = Pracownia ¿ywienia
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka