Plan dla kierunku Finanse i rachunkowoϾ s.p., tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-03-19 11:06
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 W1, Rach., dr M. Targowicz, 101A, tzP1, Rach., dr M. Targowicz, 102A, tzP2, Rach., dr M. Targowicz, 102A, tzW1, Etyk.w ¿.publ., dr E.Smolka-Drewniak, 2A, tp        
   P2, Statys., mgr A. Szpara, 2H, tnP1, Statys., mgr A. Szpara, 2H, tnC1, Mat fin, mgr A. Szpara, 1A, tn        
Sroda
Czwartek
   C1, Matem., mgr A. Szpara, 210A, tzW1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 1A, tz  W1, Makroek. w., mgr M. Chwalenia, 1A, tzP1, Makroek. w., mgr M. Chwalenia, 1A, tzW1, Rezerw., dr M. Wilimowski, 2A, tz  
           P2, Makroek. w., Aranowicz M., mgr, 2A, tz    
Piatek
 L1, JA, mgr B. £ucjanek, 108F, tzL2, JA, mgr B. £ucjanek, 108F, tzW1, Matem., prof. A. Nowak, 102A, tzW1, Mat fin, dr M. Wilimowski, 101A, tzW1, Statys., prof. A. Nowak, 1A, tn      
   L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 104F, tz            
Sobota
Niedziela
Legenda
Etyk.w ¿.publ. = Etykieta w ¿yciu publicznym
JA = Drugi jêzyk obcy
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Makroek. w. = Makroekonomia
Mat fin = Matematyka finansowa
Mat.elem. = Matematyka elementarna
Matem. = Matematyka
Rach. = RachunkowoϾ
Rezerw. = Rezerwacja
Statys. = Statystyka