Plan dla kierunku Finanse i rachunkowoϾ s.p., tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-04-25 9:57
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Rezerw., dr M. Targowicz, 1H, tz, t/z: 12 13 14 15        
Wtorek
 W1, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 2A, tzP1, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tzP1, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 1H, tzW1, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 1A, tpW1, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 1A, tnS1, Przed. wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tp    
   P2, Rach.zarz., dr J. Szczepañska, 1H, tzP2, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tzC1, Anal. finans., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tnW1, Przed. wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tp      
Sroda
       W1, Rezerw., dr M. Targowicz, 2H, tz, t/z: 12 13 14 15  
Czwartek
 W1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, tnW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 1A, tzP1, Rynek. finans., Halikowska A., mgr, 201A, tzP2, Rynek. finans., Halikowska A., mgr, 101A, tzL2, POWER 3.5 J.ang, mgr P. Twardowska, 2E, tzP1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 102A, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12   
     P2, Rach. finans, dr M. Targowicz, 2H, tzP1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 2H, tzL1, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 1E, tzW1, Rezerw., dr M. Wilimowski, 2A, tz    
Piatek
     L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 109F, tzL2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 108F, tzW1, ekonometria, dr M. Wilimowski, 101A, tzP1, ekonometria, dr M. Wilimowski, 209A, tn    
       L1, Jêz. ang., mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tz  P2, ekonometria, dr M. Wilimowski, 209A, tp    
Sobota
  L1, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 105F, tz, t/z: 7         
  L1, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 105F, tz, t/z: 8         
Niedziela
Legenda
ACCA POWER 3,5 = ACCA POWER 3,5
Anal. finans. = Analiza finansowa
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
POWER jez. HISZ = POWER JÊZYK HISZPA NSKI
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach.zarz. = Rachunkowoœæ zarz¹dcza
Rezerw. = Rezerwacja
Rynek. finans. = Rynek finansowy
ekonometria = Ekonometria