Plan dla kierunku Finanse i rachunkowoϾ s.p., tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-04-01 21:02
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
 P1, PZP POWER 3,5, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, tz, t/z: 1 2P2, PZP POWER 3,5, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, tz, t/z: 5 6W1, NAM, x, 201A, tz, t/z: 7 8 10 12 13 14 15 16 17W1, WKM, x, 201A, tz, t/z: 7 8 10 12 13 14 15 16 17
 P1, PZP POWER 3,5, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, tz, t/z: 5 6P2, PZP POWER 3,5, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, tz, t/z: 1 2      
 P1, PZP POWER 3,5, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, tz, t/z: 3 4   P2, PZP POWER 3,5, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, tz, t/z: 7       
        W1, NAM, x, 201A, tz, t/z: 16      
        W1, WKM, x, 201A, tz, t/z: 15      
Czwartek
     S1, Sem.lic., dr J. Szczepañska, 210A, tp       S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 101A, tp 
     S1, Sem.lic., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tp          
Piatek
     P1, EXCEL-POWER, dr M. Wilimowski, 209A, tz  S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 210A, tn      
Sobota
Niedziela
Legenda
EXCEL-POWER = EXCEL ZAAWANSOWANY POWER 3,5
NAM = Nyska Akademia Mistrzów
PZP POWER 3,5 = Praktyczne zajêcia projektowe POWER 3,5
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
WKM = Warsztaty z kompetencji miêkkich