Plan dla kierunku Finanse i rachunkowoϾ specjalnoϾ rachunkowoϾ i kontrola finansowa, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-28 13:57
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
 W1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101A, tzP1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tzW1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 102A, tnP1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 209A, tzP1, Met. wycen. prz, Halikowska A., mgr, 209A, tz     
Piatek
   P1, Rachunek op³ in, dr M. Wilimowski, 209A, tn  W1, Met. wycen. prz, prof. Z. Wilimowska, 210A, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
Kont. i Bud¿et. = Kontroling i bud¿etowanie
Kontr fina. = Kontrola finansowa
Met. wycen. prz = Metody wyceny przedsiêbiorstw
Rachunek op³ in = Rachunek op³acalnoœci inwestycji