Plan dla kierunku Finanse i rachunkowoϾ, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-06-11 11:09
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 2H, zz, t/z: 9     
Sobota
 W1, Met. wycen. prz, prof. Z. Wilimowska, 201A, zzP1, Rachunek op³ in, dr M. Wilimowski, 209A, zpW1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zzP1, Kontr fina., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, zzP1, Met. wycen. prz, Halikowska A., mgr, 2H, zz, t/z: 5 6 7 8 9W1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 209A, zz, t/z: 9P1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 209A, zn
   S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 2H, zn    P1, Met. wycen. prz, Halikowska A., mgr, 2H, zz, t/z: 1 2 3W1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 209A, zn, t/z: 1 3 5W1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 209A, zz, t/z: 9P1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 209A, zz, t/z: 9
   S1, Sem.lic., dr J. Szczepañska, 1H, zn       P1, Kont. i Bud¿et., dr M. Ko³osowski, 209A, zn, t/z: 7  
   S1, Sem.lic., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 201A, zn       P1, Met. wycen. prz, Halikowska A., mgr, 2H, zp, t/z: 6 8    
   S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 209A, zn            
   P1, Rachunek op³ in, dr M. Wilimowski, 209A, zz, t/z: 9             
Niedziela
     P1, Met. wycen. prz, Halikowska A., mgr, 2H, zz, t/z: 9           
Legenda
Kont. i Bud¿et. = Kontroling i bud¿etowanie
Kontr fina. = Kontrola finansowa
Met. wycen. prz = Metody wyceny przedsiêbiorstw
Rachunek op³ in = Rachunek op³acalnoœci inwestycji
Sem.lic. = Seminarium licencjackie