Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-10 20:06
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpW2, Œpiew sol., D. Sendecka, 15H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tpC1, Improw., dr P.Schmidt, 8H, tz C2, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tzW1, Fort. Jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Konsult., dr P.Schmidt, 14H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp
 C3, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp  W2, Œpiew sol., D. Sendecka, 15H, tz  C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Konsult., D. Sendecka, 15H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp 
     W2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 14H, tz     C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp    
Wtorek
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpW1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnC1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC1, Prop. instr., dr Furtas P., 206H, tzW2, Œpiew sol., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzW1, Historia muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzW1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tzC1, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp
   W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tp  C1, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 12H, tp    C3, Konsult., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz  
       W2, Konsult., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tn    W2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tp  
Sroda
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Konsult., mgr Raminiak P., 15H, tp C1, Kszt. s³., mgr R.Hudaszek, 105H, tzC1, Komp. i aran¿., mgr R.Hudaszek, 105H, tz C3, Konsult., Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC3, Konsult., Meira J.prof.dr hab., 13H, tz 
   W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tzC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz          
   C3, Gra na fort., mgr A. BrzeŸnicka, 9H, tz             
Czwartek
 C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, tzW2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz  C2, Zespó³ inst., dr A. Buczek, 12H, tzW1, Rytm w jazzie, dr A. Buczek, 105H, tz   C3, Konsult., dr A. Buczek, 12H, tz 
   W2, Perkusja, dr A. Buczek, 12H, tz   C3, Interpret.Pios., mgr R.Hudaszek, 105H, tz        
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzC1, Har.jazz., mgr P. Milwiw-Baron, 8H, tp      W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp  W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp
                 
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fort. Jazz. = Fortepian Jazzowy
Gitara = Gitara
Gra na fort. = Gra na fortepianie
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Historia muz. = Historia muzyki
Improw. = Improwizacja
Interpret.Pios. = Interpretacja piosenki
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Komp. i aran¿. = Kompozycja i aran¿acja
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Perkusja = Perkusja
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Saksofon = Saksofon
Tr¹bka = Tr¹bka
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy