Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-22 20:24
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 W1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 1A, tzL2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, tzL1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 106F, tzP1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 1A, tnP1, Szkolenie BHP, mgr A.Górska, 1A, tp, t/z: 2 4W1, Erg.i BHP, mgr M. Chwalenia, 1A, tn    
   P1, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 1A, tpP2, Mikroekonomia, dr J. Szczepañska, 1A, tzW1, Pods.NoF, dr J. Szczepañska, 1A, tpW1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 1A, tn      
Sroda
Czwartek
 W1, Prawo, dr W. Karwowski, 1A, tzP1, Technol. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, tnP1, Podst. zarz¹dz., Halikowska A., dr in¿., 210A, tzP2, Podst. zarz¹dz., Halikowska A., dr in¿., 210A, tzW1, Podst. zarz¹dz., Halikowska A., dr in¿., 1A, tnW1, Tech.informac., dr L. Sieniawski, 101A, tn    
   P2, Technol. inf., Halikowska A., dr in¿., 209A, tp            
Piatek
 W1, Mat el ca³y rok, mgr A. Szpara, 201A, tzC1, Matem., mgr A. Szpara, 210A, tzW1, Matem., prof. A. Nowak, 201A, tzL1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
Erg.i BHP = Ergonomia i BHP
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Mat el ca³y rok = Matematyka element.
Matem. = Matematyka
Mikroekonomia = Mikroekonomia
Pods.NoF = Podstawy nauki o finansach
Podst. zarz¹dz. = Podstawy zarz¹dzania przedsiêbiorstwem
Prawo = Prawo
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Szkolenie BHP = Szkolenie BHP
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Technol. inf. = Technologia informacyjna