Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-10 20:06
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpW2, Œpiew sol., D. Sendecka, 15H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tpC1, Improw., dr P.Schmidt, 8H, tz C2, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tzW1, Fort. Jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Konsult., dr P.Schmidt, 14H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp
 C3, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp  W2, Œpiew sol., D. Sendecka, 15H, tz  C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Konsult., D. Sendecka, 15H, tzC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp 
     W2, Tršbka, dr P.Schmidt, 14H, tz     C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp    
Wtorek
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpW1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnC1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC1, Prop. instr., dr Furtas P., 206H, tzW2, Œpiew sol., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzW1, Historia muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzW1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tzC1, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tp
   W1, Kom. społeczna, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tp  C1, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 12H, tp    C3, Konsult., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz  
       W2, Konsult., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tn    W2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tp  
Sroda
C3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Gra na fort., mgr Raminiak P., 201H, tpC3, Konsult., mgr Raminiak P., 15H, tp C1, Kszt. sł., mgr R.Hudaszek, 105H, tzC1, Komp. i aranż., mgr R.Hudaszek, 105H, tz C3, Konsult., Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC3, Konsult., Meira J.prof.dr hab., 13H, tz 
   W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tzC1, Chór, dr Drożdżal M., 105H, tz          
   C3, Gra na fort., mgr A. BrzeŸnicka, 9H, tz             
Czwartek
 C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, tzW2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz  C2, Zespół inst., dr A. Buczek, 12H, tzW1, Rytm w jazzie, dr A. Buczek, 105H, tz   C3, Konsult., dr A. Buczek, 12H, tz 
   W2, Perkusja, dr A. Buczek, 12H, tz   C3, Interpret.Pios., mgr R.Hudaszek, 105H, tz        
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 105H, tzC1, Har.jazz., mgr P. Milwiw-Baron, 8H, tp      W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp  W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp
                 
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Etykieta = Etykieta w życiu publicznym
Fort. Jazz. = Fortepian Jazzowy
Gitara = Gitara
Gra na fort. = Gra na fortepianie
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Historia muz. = Historia muzyki
Improw. = Improwizacja
Interpret.Pios. = Interpretacja piosenki
Jęz. ang. = Język angielski
Kom. społeczna = Komunikacja społeczna
Komp. i aranż. = Kompozycja i aranżacja
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Kszt. sł. = Kształcenie słuchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Perkusja = Perkusja
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Saksofon = Saksofon
Tršbka = Tršbka
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. wok. = Zespół wokalny
Zespół inst. = Zespół inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy