Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-20 10:59
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W2, Fort. Jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz C1, Har.jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 8H, tz C1, Improw., dr P.Schmidt, 8H, tzC3, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tzW2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 14H, tz    
           C2, Interpret.Pios., D. Sendecka, 15H, tz     
Wtorek
 C1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 210A, tp  C2, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC2, Konsult., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tpC1, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tpC1, Techn. pr. w st, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz C2, Konsult., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tn  
       C2, Elem.Gry.Aktor., mgr Kêdzierski M., 201H, tz W2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz      
Sroda
   W1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 2A, tnC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzW2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz C1, Kszt. s³., mgr R.Hudaszek, 105H, tzC1, Komp. i aran¿., mgr R.Hudaszek, 105H, tz    
     W2, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz          
Czwartek
   C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, tzW1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz L1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 3H, tpC1, Konsult., mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tzC1, Konsult., mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tz  C3, Zespó³ inst., mgr P. Milwiw-Baron, 12H, tp
         L1, POWER 3.5 J.ang, mgr P. Twardowska, 2E, tzC1, Gra na fort., mgr R.Hudaszek, 105H, tzW2, Perkusja, dr A. Buczek, 12H, tz   
Piatek
    C1, Techn. nag³., mgr C. Wojciechowski, 105H, tzW1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpC3, Zespó³ inst., mgr P. Milwiw-Baron, 12H, tpW2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp  W2, Saksofon, mgr P. Milwiw-Baron, 14H, tp  
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Elem.Gry.Aktor. = Elementy gry aktorskiej
Fort. Jazz. = Fortepian Jazzowy
Gitara = Gitara
Gra na fort. = Gra na fortepianie
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Improw. = Improwizacja
Interpret.Pios. = Interpretacja piosenki
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp. i aran¿. = Kompozycja i aran¿acja
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
Perkusja = Perkusja
Saksofon = Saksofon
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn. pr. w st = Techniki pracy w studio
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Tr¹bka = Tr¹bka
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy