Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-09-22 20:24
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
 W1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 101A, tzP1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tzP2, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tzC1, Rach. poda, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 1A, tnP2, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tpP1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 102A, tn    
       P1, ACCA POWER 3,5, dr M. Targowicz, 102A, tpW1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tnP1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 1A, tp    
           L2, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 107F, tz    
Czwartek
 P1, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tnW1, infor. rachun, dr M. Targowicz, 1A, tzW1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 1A, tzC1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 1A, tz L1, Jêz. hiszpañski, mgr B. Zmorawska, 210A, tzW1, Bank., mgr M. Chwalenia, 1A, tz   
 P2, ZAKWF, Halikowska A., dr in¿., 209A, tp              
Piatek
 L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 107F, tzL2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 109F, tzP1, Statys., dr M. Wilimowski, 209A, tzP2, Statys., dr M. Wilimowski, 209A, tzW1, Statys., prof. A. Nowak, 1A, tz      
Sobota
Niedziela
Legenda
ACCA POWER 3,5 = ACCA POWER 3,5
Bank. = BankowoϾ
Fin.pub. = Finanse publiczne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. hiszpañski = Jêzyk hiszpañœki
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Rach. finans = Rachunkowoœc finansowa
Rach. poda = Rachunkowosc podatkowa
Statys. = Statystyka
ZAKWF = zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach
infor. rachun = Informatyzacja rachunkowoœci