Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-04 16:45
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          S1, Met.b.nauk.sem., prof.J.Wyka, 205D, zz, t/z: 7 8 9C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, zzW1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, zz, t/z: 4 5 6 7 8 9
          W1, Tech.¿yw., prof.J.Wyka, 205D, zz, t/z: 1 2 3W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, zz, t/z: 1 2 3   
          W1, Tech.¿yw., prof.J.Wyka, 205D, zz, t/z: 4 5 6S1, Met.b.nauk.sem., prof.J.Wyka, 205D, zz, t/z: 4 5 6   
Sobota
   L1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, zz, t/z: 1L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, zz, t/z: 4    
   L1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, zz, t/z: 3 4L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, zz, t/z: 8    
        L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, zn     
        L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, zz, t/z: 9     
Niedziela
 W1, ¯yw.le.dojelit., prof.E.Poniewierka, 107D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7W1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 126D, zz, t/z: 9W1, Pod.¿ywienia, dr M.Synowiec, 126D, zzC1, Pod.¿ywienia, dr M.Synowiec, 126D, zzW1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, zzL1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, zz
  W1, ¯yw.le.dojelit., prof.E.Poniewierka, 107D, zz, t/z: 8W1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 126D, zz, t/z: 1         
   W1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 126D, zz, t/z: 8L1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 124D, zz, t/z: 8         
   W1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 126D, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7L1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 124D, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7         
Legenda
An.¿ywnoœci = Analiza i ocena jak. ¿ywnoœci
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Klinicz.zar.ch. = Kliniczny zarys chorób
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
Pod.¿ywienia = Podstawy ¿ywienia
Tech.¿yw. = Technologia ¿ywnoœci i potraw oraz towaroznastwo
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne
¯yw.le.dojelit. = ¯ywieniowe leczenie dojelitowe