Plan dla kierunku Pielêgniarstwo, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-17 12:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4       
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2       
L3, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 2       
L2, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 4       
L1, AiPwZ¯, mgr Iwona Makuch, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
  W1, POWER3.5-K.M, x, 101D, tz, t/z: 10       
Wtorek
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2  W1, PiPP, lek.med.I.Rybczak, 126D, tz, t/z: 6 7 8 10 11 12   
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
L1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L2, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 4       
L3, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 2       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3       
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
  W1, POWER3.5-K.M, x, 102D, tz, t/z: 10       
   S1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 112D, tz, t/z: 6 7 W1, POWER3.5-SZ1, mgr Barbara Próchnicka, 20D, tz, t/z: 6 7 8     
Sroda
L2, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 4S1, BNwP, Prof.J. Arendt, 5D, tz, t/z: 3W1, POWER DOROTHEA, mgr Ma³gorzata G¹dek, 112D, tz, t/z: 5 6 
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4S1, BNwP, Prof.J. Arendt, 5D, tz, t/z: 5 6     
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3       
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
L1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2       
L3, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 2       
  W1, POWER3.5-K.M, x, 101D, tz, t/z: 10        
       S1, BNwP, Prof.J. Arendt, 5D, tz, t/z: 11       
       S1, BNwP, Prof.J. Arendt, 5D, tz, t/z: 13 14       
Czwartek
L3, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 2W1, PGiPPG, dr n. med. Norbert Krajczy, 126D, tn, t/z: 5 7 10 12 14    
L2, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 2       
L3, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 3       
L1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 3       
L2, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 4       
L3, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 4       
L1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 2       
L2, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 3       
L1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 4       
 W1, POWER3.5-K.M, x, 102D, tz, t/z: 10         
Piatek
 W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 127D, tz, t/z: 2S1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, tz, t/z: 4 5 6W1, POWER3.5-SZ2, Jolanta Jakiwczuk, 101D, tz, t/z: 12 13 14 15        
  W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 127D, tz, t/z: 6W1, POWER3.5-SZ2, Jolanta Jakiwczuk, 101D, tz, t/z: 10W1, AiPwZ¯, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 126D, tz, t/z: 4 5W1, PiPP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 126D, tz, t/z: 4        
   W1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, tz, t/z: 12W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 126D, tz, t/z: 10         
   W1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, tz, t/z: 2 3W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 126D, tz, t/z: 6 7         
   W1, BNwP, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, tz, t/z: 7 9W1, AiPwZ¯, dr B.Bucki, 126D, tz, t/z: 2 3         
Sobota
Niedziela
Legenda
AiPwZ¯ = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
BNwP = Badania naukowe w pielêgniarstwie
PGiPPG = Po³o¿nictwo, ginekologia i piel. po³o¿niczo-ginekologic
POWER DOROTHEA = POWER 3.5 - ADPIECare Dorothea
POWER3.5-K.M = POWER 3.5 - Kompetencje miêkkie
POWER3.5-SZ1 = POWER 3.5 - Pielêgniarstwo operacyjne
POWER3.5-SZ2 = POWER 3.5 - Jêzyk migowy
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne