Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-12 21:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
           W1, BHP i ergonomia, mgr C. Wojciechowski, 112H, tn    
Wtorek
         C1, Elem.prod.muz., Prokopowicz M. mgr, 10H, tzW1, Met. pr. lic., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 112H, tz     
Sroda
   C1, Techn.stud., Prokopowicz M. mgr, 206H, tz  C1, Techn. nag³., Kruk B., dr in¿., 105H, tzW1, Re¿. muzyczna, Kruk B., dr in¿., 10H, tz C2, Konsult., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz    
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
BHP i ergonomia = Bezpieczeñstwo, higiena pracy i ergonomia
Elem.prod.muz. = Elementy produkcji muzycznej
Konsult. = Konsultacje
Met. pr. lic. = Metodologia pracy licencjackiej
Re¿. muzyczna = Re¿yseria muzyczna
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne