Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2019-09-22 20:24
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
 P1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, tzP1, Rach. kosz., Halikowska A., dr in¿., 1A, tzP2, Rach. kosz., Halikowska A., dr in¿., 1A, tzS1, Sem.lic., dr J. Szczepañska, 1A, tp        
 P2, Rynek. finans., Halikowska A., dr in¿., 1A, tzP2, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 6F, tz  S1, Sem.lic., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tp        
       S1, Sem.lic., Halikowska A., dr in¿., 2A, tp        
       C1, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 2A, tn        
Czwartek
 W1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 2A, tzW1, Ubezp., dr J. Szczepañska, 2A, tpP1, Zarz.fin.przed., dr J. Szczepañska, 209A, tzP2, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tnS1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 2A, tpP1, EXCEL-POWER, dr M. Wilimowski, 209A, tz    
       P1, Pp , dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 209A, tpW1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tn      
Piatek
 W1, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 101A, tzP1, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 209A, tnW1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 102A, tz  W1, Rachunek op³ in, dr M. Wilimowski, 101A, tzC1, Rachunek op³ in, dr M. Wilimowski, 209A, tn    
   P2, Prog.wiel.fin., dr M. Wilimowski, 209A, tp      S1, Sem.lic., dr M. Wilimowski, 209A, tp    
Sobota
Niedziela
Legenda
EXCEL-POWER = EXCEL ZAAWANSOWANY POWER 3,5
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Pp = Podstawy przedsiêborczoœci i zasad prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Prog.wiel.fin. = Prognozowanie wielkoœci finansowych
Rach. kosz. = Rachunek kosztów
Rachunek op³ in = Rachunek op³acalnoœci inwestycji
Rynek. finans. = Rynek finansowy
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
Ubezp. = Ubezpieczenia
Zarz.fin.przed. = Zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstw