Plan dla kierunku Jazz i muzyka estradowa, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-26 20:00
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  C1, Zespó³ inst., dr P.Schmidt, 12H, tzC1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 205F, tzW2, Fort. Jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tzC2, Konsult., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz  W1, Re¿. muzyczna, Czajkowska M. dr, 206H, tz   
       W2, Œpiew sol., D. Sendecka, 15H, tzC3, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz      
       C2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp        
Wtorek
  W1, Met.b.nauk.sem., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 12H, tpC2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp  C1, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzC2, Œpiew sol., mgr Raminiak P., 15H, tp    
   W2, Œpiew sol., dr Wawrzynowicz M., 12H, tzW2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz    W2, Œpiew sol., dr hab. I. Lewandowska,prof. PWSZ, 15H, tz    
Sroda
     C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz    W2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz    
Czwartek
     W2, Perkusja, dr A. Buczek, 12H, tzC2, Konsult., mgr R.Hudaszek, 108H, tz    C2, Konsult., mgr R.Hudaszek, 108H, tz    
Piatek
   W1, PBHPi EP, mgr C. Wojciechowski, 105H, tz             
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Fort. Jazz. = Fortepian Jazzowy
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Konsult. = Konsultacje
Kontrabas = Kontrabas Gitara basowa
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
PBHPi EP = Przepisy BHP i ergonomia
Perkusja = Perkusja
Re¿. muzyczna = Re¿yseria muzyczna
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.
Œpiew sol. = Œpiew solowy