Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-12 14:46
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 C1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 210A, tpC1, Techn. nag³., Prokopowicz M. mgr, 105H, tzC1, Mix iMastering, Prokopowicz M. mgr, 105H, tz C1, Komp.i.Aran¿.El, dr Furtas P., 206H, tzC1, Solfe¿ barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Kszt. s³., Prokopowicz M. mgr, 201H, tz      
Sroda
   W1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 2A, tnC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzC1, Techn.stud., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz        
   L1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 209A, tp            
Czwartek
Piatek
 C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, tz  W1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpC1, Zespó³ inst., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz        
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Chór = Chór uczelniany
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp.i.Aran¿.El = Kompozycja i aran¿acja elektroniczna
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Mix iMastering = Mix i mastering
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
Solfe¿ barwy = Solfe¿ barwy
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Zespó³ inst. = Zespó³ inst.