Plan dla kierunku Realizacja dŸwiêku, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-10 20:07
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 205F, tz    W1, Re¿. muzyczna, Czajkowska M. dr, 10H, tzC1, Techn. nag³., Czajkowska M. dr, 105H, tz    
Wtorek
  W1, Met.b.nauk.sem., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tz              
Sroda
     C1, Techn.stud., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz          
Czwartek
Piatek
   W1, PBHPi EP, mgr C. Wojciechowski, 105H, tz             
Sobota
Niedziela
Legenda
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
PBHPi EP = Przepisy BHP i ergonomia
Re¿. muzyczna = Re¿yseria muzyczna
Techn. nag³. = Techniki nag³oœnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne