Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-26 20:07
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 205F, tzW1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C5, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C2, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tzW1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17
   W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2C2, wokal s., D. Sendecka, 15H, tzC3, wokal s., D. Sendecka, 15H, tzW1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13
   W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13  W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11
   W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6  W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6
   W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11  W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, Konsult., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2
             C2, Tr¹bka, dr P.Schmidt, 14H, tz   
Wtorek
 W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnW1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6W1, Historia muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzC1, Konsult., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC1, Prop. instr., dr Furtas P., 105H, tz   
 W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17  W1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tz    
 W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2        
 W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13        
 W1, Podst. dyd., dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13  W1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, Met.edu.muz.dzi, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11        
       C1, Konsult., dr Furtas P., 206H, tz         
Sroda
 C1, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC2, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC2, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzC1, Konsult., dr Dro¿d¿al M., 108H, tz C5, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz   W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC6, Konsult., Meira J.prof.dr hab., 13H, tz 
Czwartek
 C3, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzC4, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzC1, Zesp. wok., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzC1, Konsult., dr Dro¿d¿al M., 8H, tz W1, Rytm w jazzie, dr A. Buczek, 105H, tzC6, Perkusja, dr A. Buczek, 12H, tz     
     C1, Konsult., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tz           
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 105H, tz   C1, Kszt. s³., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz  C1, Zesp. instr. Or, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz C1, Konsult., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz     
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Historia muz. = Historia muzyki
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Met.edu.muz.dzi = Metodyka edukacji muzycznej dzieci
Perkusja = Perkusja
Podst. dyd. = Podstawy dydaktyki muzycznej
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Tr¹bka = Tr¹bka
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. instr. Or = Zespó³ instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
wokal s. = wokal solo