Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-26 20:07
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 205F, tzW1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17C5, Fortepian, prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17C2, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tzW1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, Konsult., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17
   W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2C2, wokal s., D. Sendecka, 15H, tzC3, wokal s., D. Sendecka, 15H, tzW1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Konsult., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13
   W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13  W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, Konsult., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11
   W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6  W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Konsult., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6
   W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11  W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, Konsult., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2
             C2, Trąbka, dr P.Schmidt, 14H, tz   
Wtorek
 W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 1A, tnW1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6W1, Historia muz., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tzC1, Konsult., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC1, Prop. instr., dr Furtas P., 105H, tz   
 W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 17  W1, Zasady muzyki, dr Furtas P., 105H, tz    
 W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2        
 W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13        
 W1, Podst. dyd., dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 13  W1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, Met.edu.muz.dzi, dr Ławrowska R., 108H, tz, t/z: 11        
       C1, Konsult., dr Furtas P., 206H, tz         
Sroda
 C1, Gra na f.i akom, mgr A. Brzeźnicka, 8H, tzC2, Gra na f.i akom, mgr A. Brzeźnicka, 8H, tzC2, Dyryg.z metod., dr Drożdżal M., 108H, tzC1, Chór, dr Drożdżal M., 105H, tzC1, Konsult., dr Drożdżal M., 108H, tz C5, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz   W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tzC6, Konsult., Meira J.prof.dr hab., 13H, tz 
Czwartek
 C3, Dyryg.z metod., dr Drożdżal M., 108H, tzC4, Dyryg.z metod., dr Drożdżal M., 108H, tzC1, Zesp. wok., dr Drożdżal M., 108H, tzC1, Konsult., dr Drożdżal M., 8H, tz W1, Rytm w jazzie, dr A. Buczek, 105H, tzC6, Perkusja, dr A. Buczek, 12H, tz     
     C1, Konsult., mgr A. Brzeźnicka, 8H, tz           
Piatek
 W1, Prom. kultury, mgr C. Wojciechowski, 105H, tz   C1, Kszt. sł., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz  C1, Zesp. instr. Or, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz C1, Konsult., mgr C. Wojciechowski, 108H, tz     
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyką prowadzenia zespołów
Etykieta = Etykieta w życiu publicznym
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Historia muz. = Historia muzyki
Jęz. ang. = Język angielski
Konsult. = Konsultacje
Kszt. sł. = Kształcenie słuchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
Met.edu.muz.dzi = Metodyka edukacji muzycznej dzieci
Perkusja = Perkusja
Podst. dyd. = Podstawy dydaktyki muzycznej
Prom. kultury = Promocja kultury
Prop. instr. = Propedeutyka instrumentacji
Rytm w jazzie = Rytm w jazzie
Trąbka = Trąbka
Zasady muzyki = Zasady muzyki
Zesp. instr. Or = Zespół instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespół wokalny
wokal s. = wokal solo