Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-26 20:07
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C2, wokal s., D. Sendecka, 15H, tzC3, wokal s., D. Sendecka, 15H, tz    C2, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz      
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13      W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13      
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11      W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6      
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6      W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2      
 W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2      W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17      
         W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11      
Wtorek
 C1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 210A, tpW1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C3, Dyryg.z metod., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tz  C1, Kszt. s³., dr Furtas P., 8H, tzC1, Komp. i aran¿., dr Furtas P., 8H, tzC4, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz    
   W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 17C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13C3, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tz          
   W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11            
   W1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6            
    C1, MetEdM³odziDor, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2            
Sroda
 C3, Dyryg.z metod., dr Dro¿d¿al M., 108H, tzW1, Technol. inf., dr A. Sudo³, 2A, tnC1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tzC1, Konsult., dr Dro¿d¿al M., 108H, tz C1, PropedTechNag³o, Prokopowicz M. mgr, 108H, tzC5, Gitara, Ferfecki K.,prof.dr hab., 201H, tz      
Czwartek
  C5, Fortepian, mgr A. BrzeŸnicka, 9H, tzC1, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzC2, Gra na f.i akom, mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tzW1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 105H, tz C1, Konsult., dr Dro¿d¿al M., 108H, tz W1, Har.jazz., mgr R.Hudaszek, 105H, tz      
Piatek
   C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, tzW1, AnalizaDJ, mgr P. Milwiw-Baron, 105H, tpL1, Technol. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 209A, tp C1, Zesp. instr. Or, mgr C. Wojciechowski, 108H, tz      
Sobota
Niedziela
Legenda
AnalizaDJ = Analiza dzie³a jazzowego
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Fortepian = Fortepian
Gitara = Gitara
Gra na f.i akom = Gra na fortepianie i akompaniament
Har.jazz. = Harmonia jazzowa
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Komp. i aran¿. = Kompozycja i aran¿acja
Konsult. = Konsultacje
Kszt. s³. = Kszta³cenie s³uchu
Lit. hist. jazz = Literatura i historia jazzu
MetEdM³odziDor = Metodyka edukacji muzycznej m³odzie¿y i doros³ych
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
PropedTechNag³o = Propedeutyka techniki nag³oœnienia
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Zesp. instr. Or = Zespó³ instrumentów Orffa
Zesp. wok. = Zespó³ wokalny
wokal s. = wokal solo