Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-18 13:47
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
       W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tpW1, ¯yw. cz³owieka, dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 103D, tzL1, ¯yw. cz³owieka, dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 11D, tz    
Wtorek
  W1, Fitness, mgr E. Szura, 10X, tp L1, Fizj., mgr O. Wierzchowiec, 102D, tz  W1, Fizj., dr J. ¯o³na, 101D, tzW1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 1 2 3 4 
  L1, Fitness, mgr E. Szura, 106X, tn       W1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 7 8 9 10L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 7 8 9 10 
Sroda
 W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tn, t/z: 7W1, BHP, mgr A.Górska, 205D, tp, t/z: 2 4  W1, Anato., dr M.Dalewska, 101D, tzL1, Anato., dr M.Dalewska, 101D, tz  
 W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tp, t/z: 4          
 W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15           
    C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13           
    C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2           
Czwartek
 W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, tz L1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, tp      
 W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 2           
 W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11 12 13C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 15           
Piatek
         W1, Technol. inf., dr J. Dudziak, 2A, tp      
Sobota
Niedziela
Legenda
Anato. = Anatomia cz³owieka
BHP = BHP
Etykieta = Etykieta w ¿yciu publicznym
Fitness = Fitness
Fizj. = Fizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Psychol. ogólna = Psychologia ogólna
Technol. inf. = Technologia informacyjna
Trening w.i si³ = Trening wytrzyma³oœciowy i si³owy
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka