Plan dla kierunku Edukacja Artystyczna, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-20 10:59
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
     W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2  C4, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz      
     W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6          
     W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11          
     W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13          
Wtorek
  W1, Met.b.nauk.sem., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tzC2, Dyryg.z metod., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 8H, tz    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 11      
   C2, Dyryg.z metod., mgr A. BrzeŸnicka, 8H, tz    W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 13      
         W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 6      
         W1, ProjDziaEdMuz, dr £awrowska R., 108H, tz, t/z: 2       
Sroda
     C1, Chór, dr Dro¿d¿al M., 105H, tz          
Czwartek
             C1, Improw., mgr P. Milwiw-Baron, 8H, tp  
Piatek
 C1, Improw., mgr P. Milwiw-Baron, 8H, tpW1, PBHPi EP, mgr C. Wojciechowski, 105H, tz C1, Jêz. ang., mgr M. Kowalski, 106F, tz          
Sobota
Niedziela
Legenda
Big Band = Big Band
Chór = Chór uczelniany
Dyryg.z metod. = Dyrygowanie z metodyk¹ prowadzenia zespo³ów
Improw. = Improwizacja
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
PBHPi EP = Przepisy BHP i ergonomia
ProjDziaEdMuz = Projektowanie dzia³añ edukacyjno-muzycznych