Plan dla kierunku Finanse i rachunkowość s.p., tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-18 21:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
 P1, EBCL, dr M. Targowicz, 210A, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 10P2, Met.wyc.przed., dr J. Szczepañska, 210A, tzS1, Sem.lic., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tnP1, Kont. i Bud¿et., dr M. Targowicz, 209A, tzP2, Kont. i Bud¿et., dr M. Targowicz, 209A, tz    
       P2, Met.wyc.przed., dr J. Szczepañska, 209A, tp        
Sroda
 P1, EBCL, dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 2A, tz, t/z: 3 4 5 6 7 9 10 11P1, ECDL, Halikowska A., dr in¿., 107F, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 9 10P1, Zaj. Proj., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tz, t/z: 2 3 4 5    
         P2, Zaj. Proj., dr in¿. D. Seretna-Sa³amaj, 210A, tz, t/z: 6 7 9 10    
Czwartek
 W1, Kont. i Bud¿et., dr M. Targowicz, 2A, tpP2, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 6F, tpW1, Kontr fina., dr M. Targowicz, 206F, tzP1, Kontr fina., dr M. Targowicz, 107F, tzP2, Kontr fina., dr M. Targowicz, 107F, tz P2, Pierw. pomoc, dr D. Soko³owski, 23D, tz, t/z: 5 
 S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 104F, tnP1, Rachunek op³ in, dr J. Szczepañska, 6F, tn       P1, Pierw. pomoc, dr D. Soko³owski, 23D, tz, t/z: 3 
 S1, Sem.lic., Halikowska A., dr in¿., 6F, tn         P2, Pierw. pomoc, dr D. Soko³owski, 23D, tz, t/z: 4  
 S1, Sem.lic., dr J. Szczepañska, 107F, tn         W1, Pierw. pomoc, dr D. Soko³owski, 11D, tz, t/z: 1  
            P1, Pierw. pomoc, dr D. Soko³owski, 23D, tz, t/z: 2  
Piatek
 P1, Met. wycen. prz, prof. Z. Wilimowska, 209A, tzW1, Met. wycen. prz, prof. Z. Wilimowska, 1A, tzP1, WKM, Rezerwacja, 201A, tz, t/z: 12 13 14 15 16 17      
      P1, NAM, Lis M., mgr, 201A, tz, t/z: 1 2      
      P1, NAM, Rezerwacja, 201A, tz, t/z: 5 6 7 9 10       
      W1, NRIG, Burda Grazyna, mgr, 201A, tz, t/z: 3 4        
Sobota
Niedziela
Legenda
EBCL = EBCL-POWER 3,5
ECDL = ECDL
Kont. i Bud¿et. = Kontroling i bud¿etowanie
Kontr fina. = Kontrola finansowa
Met. wycen. prz = Metody wyceny przedsiêbiorstw
Met.wyc.przed. = Metody wyceny przedsiêbiorstwa
NAM = Nyska Akademia Mistrzów
NRIG = NRIG
Pierw. pomoc = Pierwsza pomoc
Rachunek op³ in = Rachunek op³acalnoœci inwestycji
Sem.lic. = Seminarium licencjackie
WKM = Warsztaty z kompetencji miêkkich
Zaj. Proj. = Zajêcia projektowe POWER 3.5