Plan dla kierunku Filologia germañska, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-04-15 18:29
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, FG POWER, , 207F, tz      
Wtorek
 W1, FG POWER, , 207F, tz      
 L1, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 205F, tz, t/z: 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17S1, GF jêz. niem., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17L1, PNJN kurs zint., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17          
Sroda
 L1, PNJN kurs zint., mgr M. Kurpiel, 105F, tn, t/z: 1L1, PNJN kurs zint., mgr M. Kurpiel, 105F, tp, t/z: 2S1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tzS1, Sem. wyb., prof. W. Kunicki, 205F, tzW1, HKiLN, prof. W. Kunicki, 205F, tp      
Czwartek
 L1, PNJN kurs zint., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6S1, GF jêz. niem., mgr M. Kurpiel, 207F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6L1, PNJO - j. hiszp, dr A. Konieczna, 207F, tz, t/z: 1 2 3 4          
Piatek
  L1, PNJN kurs zint., dr M. Witt, 205F, tzL1, PNJN kurs zint., dr M. Witt, 205F, tzS1, Dyd-met, dr A. Dittmann, 104F, tzW1, Przyg. szko³., dr A. Dittmann, 104F, tzW1, Wst. S i P, dr M. Witt, 205F, tz      
Sobota
Niedziela
Legenda
Dyd-met = Dydaktyka i metodyka nauczania jêzyka angielskiego
FG POWER = FG POWER
GF jêz. niem. = Gramatyka funkcjonalna jêzyka niemieckiego
HKiLN = Historia kultury i literatury niemieckiej
PNJN kurs zint. = PNJN
PNJO - j. hiszp = PNJO - jêzyk hiszpañski
Przyg. szko³. = Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauki na etapie szkolnym
Sem. wyb. = Seminarium wyb.
Wst. S i P = Wstêp do socjo- i pragmalingwistyki