Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-09-18 10:09
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, zz, t/z: 8L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 16G, zzW1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 1 3 5C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zz, t/z: 9
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, zz, t/z: 2 3 4 5 6 7   W1, pierwsza pomoc, dr n. med. W. ¯urawiñski, 107D, zp, t/z: 2 4C1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 1 3 5
 L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, zz, t/z: 9      L1, pierwsza pomoc, dr n. med. W. ¯urawiñski, 4D, zz, t/z: 8 98W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 7 
          W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zn, t/z: 7    
          W1, pierwsza pomoc, dr n. med. W. ¯urawiñski, 107D, zp, t/z: 6L1, pierwsza pomoc, dr n. med. W. ¯urawiñski, 4D, zp, t/z: 6   
Niedziela
 L1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 107D, zn, t/z: 5 7L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zn, t/z: 5 7C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zn, t/z: 5 7
 L1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 107D, zz, t/z: 9W1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 2L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zp, t/z: 8W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 108D, zp, t/z: 2 4 6 8 98C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zp, t/z: 8
  W1, Dermat., DERMATOLOG, 108D, zp, t/z: 4L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zp, t/z: 6C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 108D, zz, t/z: 9C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 108D, zp, t/z: 2 4 6 98
  W1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 6L1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 111R, zp, t/z: 2  W1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zn, t/z: 1 3
  W1, Fizj. i masa¿, dr M. Rogó¿, 107D, zp, t/z: 8L1, Dermat., DERMATOLOG, 108D, zp, t/z: 4      
  W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zz, t/z: 9W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zz, t/z: 9W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zp, t/z: 98      
    W1, Dermat., DERMATOLOG, 108D, zn, t/z: 1 3L1, Dermat., DERMATOLOG, 108D, zn, t/z: 1 3    
     W1, Farmakologia, prof.A.Jankowski, 107D, zp, t/z: 98C1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 103D, zz, t/z: 9      
Legenda
Dermat. = Dermatologia
Farmakologia = Farmakologia i farmakoterapia ¿ywnoœciowa oraz interakcja leków z ¿ywnoœci¹
Fizj. i masa¿ = Fizjoterapia i masa¿
Fizjol. i patof = Fizjologia i patofizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kosmet.piel. = Kosmetologia pielêgnacyjna
Mikrobiol.i imm = Mikrobiologia i immunologia
pierwsza pomoc = DoraŸna pomoc przedmedyczna