Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-10 21:21
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
             L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zp, t/z: 2 4 6 8
             L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 1 
             L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 9  
Sobota
 L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zp, t/z: 2 4 6W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 126D, zz, t/z: 1 2 3L1, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, zz, t/z: 8W1, Ed.¿ywieniowa, dr in¿.MMisiarz, 107D, zz, t/z: 8W1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 126D, zzC1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 126D, zzW1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 9
    W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 126D, zz, t/z: 4 5 6W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 4 5 6W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7   W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 7
     W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 126D, zz, t/z: 7 8 9W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 7W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 9    
        W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 1 2 3      
        W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, zz, t/z: 9      
Niedziela
   W1, ¯yw.klin., prof.E.Poniewierka, 107D, zzL1, ¯yw.klin., prof.E.Poniewierka, 107D, zzW1, Org.pracy, dr B.Ca³yniuk, 108D, zz, t/z: 1 2 3L1, Zaj.prak.dietet, dr in¿.MMisiarz, 9D, zz, t/z: 1 2 3
        W1, Org.pracy, dr B.Ca³yniuk, 108D, zz, t/z: 4 5 6 7 8 9W1, Ed.¿ywieniowa, dr in¿.MMisiarz, 107D, zz, t/z: 4   
           W1, Ed.¿ywieniowa, dr in¿.MMisiarz, 205D, zz, t/z: 5 6 7 8 9    
Legenda
Ed.¿ywieniowa = Edukacja ¿ywieniowa
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Org.pracy = Organizacja pracy
Pod.etyki = Podstawy etyki zawodu
Pr.i ekonomika = Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Wyp.techniczne = Wyposa¿enie techniczne
Zaj.prak.dietet = Zajêcia praktyczne z dietetyki
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne