Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-06-04 21:27
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, Real. i kul. kr, dr hab. I. Dobosiewicz, prof. PWSZ, 206F, tnW1, Wstêp do jêz., dr hab. J. Zalewski, prof. PWSZ, 206F, tn       
Wtorek
 W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 206F, tzS2, Rezerwacja, dr A. Kaczmarek, 1E, tz, t/z: 16 17     
   L2, Rezerwacja, dr A. Kaczmarek, 1E, tz, t/z: 16 17     
   L3, Rezerwacja, dr A. Kaczmarek, 1E, tz, t/z: 16 17     
   W1, Gram op, dr M.Kamiñski, 206F, tzS2, Gram op, dr M.Kamiñski, 206F, tzS1, Gram op, dr M.Kamiñski, 206F, tz       
     S1, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 107F, tzS2, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 107F, tzL3, PNJA-Czyt., dr A. Kaczmarek, 107F, tz      
Sroda
 L5, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tzL1, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tzL3, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 107F, tzL6, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 106F, tzL2, PNJA-Czyt., dr A. Kaczmarek, 108F, tz    
   L2, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 107F, tzL1, PNJA gram prakt, dr M.Kamiñska, 107F, tzL2, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL1, PNJA-Czyt., dr A. Kaczmarek, 108F, tz      
   L3, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tzL3, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiñski, 6F, tzL1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tzL2, Rezerwacja, dr A. Kaczmarek, 206F, tz, t/z: 16 17      
Czwartek
 W1, Ochr.w³.intelek, dr P. Wozniak, 206F, tpW1, Wstêp do przek³, prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzL3, PNJA-Pis., dr Kumar, 105F, tpL2, PNJA-Pis., dr Kumar, 105F, tp    
     L1, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 6F, tzL2, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 6F, tzL3, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 6F, tz      
Piatek
 L1, PNJA-Pis., dr Kumar, 107F, tpL4, PNJO - j. hiszp, dr A. Konieczna, 105F, tz, t/z: 1 2 3   L4, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 207F, tp, t/z: 8 13 15 17L4, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 207F, tp, t/z: 8 13 15 17 
   L4, Rezerw., dr A. Konieczna, 2E, tn, t/z: 16        
   L4, Rezerw., dr A. Konieczna, 2E, tp, t/z: 17        
Sobota
Niedziela
Legenda
Gram op = Gramatyka opisowa
Kom. interkult. = Komunikacja interkulturowa
Ochr.w³.intelek = Ochrona w³asnoœci intelektualnej
PNJA Fon.Pr. = PNJA - fonetyka praktyczna
PNJA gram prakt = PNJA - gramatyka praktyczna
PNJA s³uch. = PNJA - s³uchanie
PNJA-Czyt. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Czytanie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO - j. hiszp = PNJO - jêzyk hiszpañski
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Real. i kul. kr = Realioznawstwo i kultura krajów anglojêzycznych
Rezerw. = Rezerwacja
Rezerwacja = Rezerwacja
Wstêp do jêz. = Wstêp do jêzykoznawstwa
Wstêp do przek³ = Wstêp do przek³adoznawstwa