Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-03-27 14:08
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, Real. i kul. kr, dr hab. I. Dobosiewicz, prof. PWSZ, 206F, tnW1, Wstęp do jęz., dr hab. J. Zalewski, prof. PWSZ, 206F, tn       
Wtorek
 W1, Przed. wyb., Drewniak T., dr, 206F, tzW1, Gram op, dr M.Kamiński, 206F, tzS2, Gram op, dr M.Kamiński, 206F, tzS1, Gram op, dr M.Kamiński, 206F, tz       
     S1, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 107F, tzS2, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 107F, tzL3, PNJA-Czyt., dr A. Kaczmarek, 107F, tz      
Sroda
 L5, PNJO Jęz. niem, mgr Mirosław Grudzień, 106F, tzL1, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiński, 6F, tzL1, PNJA gram prakt, dr M.Kamińska, 107F, tzL3, PNJA gram prakt, dr M.Kamińska, 107F, tzL6, PNJO Jęz. niem, mgr Mirosław Grudzień, 106F, tzL2, PNJA-Czyt., dr A. Kaczmarek, 108F, tz    
   L3, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tzL2, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tzL2, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiński, 6F, tzL1, PNJA-Czyt., dr A. Kaczmarek, 108F, tz      
   L2, PNJA gram prakt, dr M.Kamińska, 107F, tzL3, PNJA Fon.Pr., dr M.Kamiński, 6F, tzL1, PNJA-Kon., dr A. Kaczmarek, 108F, tz        
Czwartek
 W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 206F, tpW1, Wstęp do przekł, prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzL3, PNJA-Pis., dr Kumar, 105F, tpL2, PNJA-Pis., dr Kumar, 105F, tp    
     L1, PNJA słuch., dr M.Kamińska, 6F, tzL2, PNJA słuch., dr M.Kamińska, 6F, tzL3, PNJA słuch., dr M.Kamińska, 6F, tz      
Piatek
 L1, PNJA-Pis., dr Kumar, 107F, tpL4, PNJO - j. hiszp, dr A. Konieczna, 105F, tz, t/z: 1 2 3   L4, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 207F, tp, t/z: 8 13 15 17L4, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 207F, tp, t/z: 8 13 15 17 
Sobota
Niedziela
Legenda
Gram op = Gramatyka opisowa
Kom. interkult. = Komunikacja interkulturowa
Ochr.wł.intelek = Ochrona własności intelektualnej
PNJA Fon.Pr. = PNJA - fonetyka praktyczna
PNJA gram prakt = PNJA - gramatyka praktyczna
PNJA słuch. = PNJA - słuchanie
PNJA-Czyt. = Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie
PNJO - j. hiszp = PNJO - język hiszpański
PNJO Jęz. niem = Praktyczna nauka języka obcego - Język niemiecki
Przed. wyb. = Przedmiot wybieralny
Real. i kul. kr = Realioznawstwo i kultura krajów anglojęzycznych
Wstęp do jęz. = Wstęp do językoznawstwa
Wstęp do przekł = Wstęp do przekładoznawstwa