Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-06-04 21:27
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  L2, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 107F, tzL1, PNJA-Pis., dr Iwona Sikora, 107F, tzS1, Real. i kul. kr, dr hab. I. Dobosiewicz, prof. PWSZ, 105F, tn       
  L1, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 6F, tzL2, PNJA s³uch., dr M.Kamiñska, 6F, tzS1, Tr. pr. prz ust, dr M.Kamiñski, 6F, tp       
Wtorek
 S1, Ang. jêz. biz., dr Alina Bryll, 106F, tzS1, Ang. jêz. prawa, dr Alina Bryll, 106F, tzS1, Korespondencja, dr Alina Bryll, 106F, tz  L1, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 207F, tz, t/z: 12 13 14L2, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 207F, tz, t/z: 12 13 14    
Sroda
Czwartek
  S1, Tr. pr.prz. pis, prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 1 3  W1, Techn. inf., dr in¿. A. Dudek, 112D, tp  L1, Techn. inf., prof. J.Patalas-Maliszewska, 112D, tp    
  S1, Tr. pr.prz. pis, prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tp, t/z: 4 6            
  S1, Tr. pr.prz. pis, prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 7 8            
  S1, Tr. pr.prz. pis, prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 12 14            
  S1, Tr. pr.prz. pis, prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 15 16            
Piatek
 L4, PNJO - j. hiszp, dr A. Konieczna, 105F, tz, t/z: 1 2 3L2, Rezerw., dr A. Konieczna, 2E, tp, t/z: 17L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 107F, tpL4, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 207F, tn, t/z: 7 10 12 14  
   L1, Rezerw., dr A. Konieczna, 2E, tp, t/z: 17 L4, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 207F, tn, t/z: 7 10 12 14 16L4, PNJO - j. hiszp, mgr B. Zmorawska, 207F, tn, t/z: 16   
   L2, Rezerw., dr A. Konieczna, 2E, tn, t/z: 16        
   L1, Rezerw., dr A. Konieczna, 2E, tn, t/z: 16        
   L1, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 105F, tz, t/z: 15 16 17L1, PNJA-Kon., dr Kumar, 107F, tp        
   L1, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 105F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 10L3, PNJO Jêz. niem, mgr Miros³aw Grudzieñ, 108F, tzL2, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 105F, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 10        
       L2, PNJA gram prakt, dr A. Konieczna, 105F, tz, t/z: 15 16 17        
Sobota
Niedziela
Legenda
Ang. jêz. biz. = Angielski jêzyk biznesu
Ang. jêz. prawa = Angielski jêzyk prawa
Korespondencja = Korespondencja handlowa w j. angielskim
PNJA gram prakt = PNJA - gramatyka praktyczna
PNJA s³uch. = PNJA - s³uchanie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
PNJO - j. hiszp = PNJO - jêzyk hiszpañski
PNJO Jêz. niem = Praktyczna nauka jêzyka obcego - Jêzyk niemiecki
Real. i kul. kr = Realioznawstwo i kultura krajów anglojêzycznych
Rezerw. = Rezerwacja
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Tr. pr. prz ust = Translatoryka praktyczna: przek³ad ustny
Tr. pr.prz. pis = Translatoryka praktyczna: przek³ad pisemny