Plan dla kierunku Filologia angielska, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-03-18 14:43
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
  W1, Gr. kontr., dr hab. J. Zalewski, prof. PWSZ, 105F, tn           
Wtorek
Sroda
 W1, Rezerw. POWER, x, 206F, tzW1, Rezerw. POWER, x, 206F, tzW1, Rezerw. POWER, x, 207F, tz    
 L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10        
Czwartek
 L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 107F, tz, t/z: 5L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 1 3L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 12 14S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tp, t/z: 4 6   
     L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 15 16L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 15 16S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 7 8   
     L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 12 14L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 7 8S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 12 14   
     L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 7 8L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tp, t/z: 4 6S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tz, t/z: 15 16   
     L1, PNJA-Pis., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tp, t/z: 4 6L1, PNJA-Kon., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 1 3S1, Sem. dypl., prof.dr hab. T.Piotrowski, 107F, tn, t/z: 1 3   
Piatek
  W1, POWER 3.5 SKM, Schattdecor, 2E, tz, t/z: 6           
Sobota
Niedziela
Legenda
Gr. kontr. = Gramatyka kontrastywna
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
PNJA-Pis. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Pisanie
POWER 3.5 SKM = POWER3.5 Szkolenie Kompetencje Miêkkie
Rezerw. POWER = Rezerwacja- projekt POWER
Sem. dypl. = Seminarium dyplomowe