Plan dla kierunku Język Biznesu, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-03-19 12:51
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
      L1, gr.pr.jęz.biz., dr Iwona Sikora, 107F, tpL1, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 107F, tpL1, Tr. pr. prz ust, dr Iwona Sikora, 6F, tz     
      L1, gr.pr.jęz.biz., dr Iwona Sikora, 6F, tnL1, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 6F, tn       
Wtorek
   L1, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 107F, tz  L1, PNJA - Pis.ak., dr Alina Bryll, 106F, tzL1, Jęz. ang. prawa, dr Alina Bryll, 106F, tz      
Sroda
 L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10        
Czwartek
 L1, PNJA-Kon., dr Kumar, 105F, tpW1, Pr. Zaw. Tłum., prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzL1, Wystąp publicz, prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzS1, Seminarium dyp., prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tz      
 L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 107F, tz, t/z: 5            
Piatek
 L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 13L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 13      
  W1, POWER 3.5 SKM, Schattdecor, 2E, tz, t/z: 6           
Sobota
 L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 7L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 7      
Niedziela
Legenda
Jęz. ang. prawa = Język angielski prawa
Kult./lit. ang. = Kultura i literatura krajów anglojęzycznych
MEMOQ = Szkolenie technologie: Computer Added Translation "MEMOQ"
PNJA - Pis.ak. = PNJA - Pisanie akademickie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacje
POWER 3.5 SKM = POWER3.5 Szkolenie Kompetencje Miękkie
Pr. Zaw. Tłum. = Pragmatyka zawodu tłumacza
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Tr. pr. prz ust = Translatoryka praktyczna: przekład ustny
Tr. pr.prz. pis = Translatoryka praktyczna: przekład pisemny
Wystąp publicz = Wystąpienia publiczne w języku polskim i angielskim
gr.pr.jęz.biz. = gramatyka praktyczna języka biznesu