Plan dla kierunku Jêzyk Biznesu, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-06-03 18:37
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
      L1, gr.pr.jêz.biz., dr Iwona Sikora, 107F, tpL1, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 107F, tpL1, Tr. pr. prz ust, dr Iwona Sikora, 6F, tz     
      L1, gr.pr.jêz.biz., dr Iwona Sikora, 6F, tnL1, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 6F, tn       
Wtorek
   L1, Rezerwacja, dr A. Kaczmarek, 1E, tz, t/z: 16 17     
   L1, Kult./lit. ang., dr A. Kaczmarek, 107F, tz  L1, PNJA - Pis.ak., dr Alina Bryll, 106F, tzL1, Jêz. ang. prawa, dr Alina Bryll, 106F, tz      
Sroda
 L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 206F, tz, t/z: 10        
Czwartek
 L1, PNJA-Kon., dr Kumar, 105F, tpW1, Pr. Zaw. T³um., prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzL1, Wyst¹p publicz, prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tzS1, Seminarium dyp., prof. dr hab. Julian Maliszewski, 206F, tz      
 L1, POWER 3.5 SKM, dr Alina Bryll, 107F, tz, t/z: 5            
Piatek
 L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 13L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 13      
  W1, POWER 3.5 SKM, Schattdecor, 2E, tz, t/z: 6           
Sobota
 L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 7L1, MEMOQ, dr Iwona Sikora, 6F, tz, t/z: 7      
Niedziela
Legenda
Jêz. ang. prawa = Jêzyk angielski prawa
Kult./lit. ang. = Kultura i literatura krajów anglojêzycznych
MEMOQ = Szkolenie technologie: Computer Added Translation "MEMOQ"
PNJA - Pis.ak. = PNJA - Pisanie akademickie
PNJA-Kon. = Praktyczna nauka jêzyka angielskiego - Konwersacje
POWER 3.5 SKM = POWER3.5 Szkolenie Kompetencje Miêkkie
Pr. Zaw. T³um. = Pragmatyka zawodu t³umacza
Rezerwacja = Rezerwacja
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Tr. pr. prz ust = Translatoryka praktyczna: przek³ad ustny
Tr. pr.prz. pis = Translatoryka praktyczna: przek³ad pisemny
Wyst¹p publicz = Wyst¹pienia publiczne w jêzyku polskim i angielskim
gr.pr.jêz.biz. = gramatyka praktyczna jêzyka biznesu