Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-19 9:32
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 127D, tzW1, Elem.prawa, dr P. Wozniak, 126D, tn          
Wtorek
 W1, ¯yw. cz³owieka, dr M. Misiarz, 11D, tzL1, ¯yw. cz³owieka, dr M. Misiarz, 11D, tzL1, Fitness, mgr E. Szura, 106X, tp, t/z: 4 6 8 11 13 15 17W1, Org.i marketing, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 2 3 4W1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tp, t/z: 6L1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 2 3 4L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 2 3 4
     L1, Fitness, mgr E. Szura, 106X, tn, t/z: 12 14 16W1, Org.i marketing, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 6W1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 12L1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tp, t/z: 15 17W1, Org.i marketing, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 6W1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 6L1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 6
        W1, Org.i marketing, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tz, t/z: 12W1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 2 3 4L1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tp, t/z: 6   
        W1, Org.i marketing, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 10X, tp, t/z: 15 17W1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tp, t/z: 15 17L1, Fizjologia wys., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 12   
Sroda
 W1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 127D, tnW1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 7C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 10 11W1, Teoria i metod., dr hab. P.Kowalski, 118D, tnL1, Antropomotoryka, dr hab. P.Kowalski, 126D, tzC1, Teoria i metod., dr hab. P.Kowalski, 126D, tp   
 L1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 127D, tpW1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 16W1, Antropomotoryka, dr hab. P.Kowalski, 118D, tp       
   W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 13 14C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 7         
   W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 16C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 13 14         
    L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tp, t/z: 15 17          
    L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 12          
    L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 6          
    L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 2 3 4          
Czwartek
 L1, Odnowa biol., mgr W. KuŸma, 111R, tzW1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 7C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 7         
   W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 13 14         
   W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 13 14C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 16         
   W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 16C1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11         
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Antropomotoryka = Antropomotoryka
Biochemia = Biochemia
Elem.prawa = Elementy prawa i ochrona w³asnoœci intelektualnej
Fitness = Fitness
Fizjologia wys. = Fizjologia wysi³ku fizycznego
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Odnowa biol. = Odnowa Biologiczna
Org.i marketing = Organizacja i marketing sportu i rekreacji
Psychol. ogólna = Psychologia ogólna
Teoria i metod. = Teoria i metodyka aktywnoœci fizycznej
Trening w.i si³ = Trening wytrzyma³oœciowy i si³owy
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka