Plan dla kierunku Informatyka, tryb niestacjonarny, semestr 3 z dnia 2019-09-21 21:28
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
 L1, Arch. komp., dr J. Dudziak, 13C, zzW1, Arch. komp., dr J. Dudziak, 4C, zzL1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 106F, zzW1, PBD, mgr M. Malski, 4C, zzW1, PSKomp, mgr M. Malski, 14C, zzL1, PSKomp, mgr M. Malski, 11C, zzL1, PBD, mgr M. Malski, 11C, zn
               L1, PBD, mgr M. Malski, 11C, zz, t/z: 9
               L1, PBD, mgr M. Malski, 11C, zz, t/z: 8 
Niedziela
 W1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7C1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7W1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, znL1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, zn
 W1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 8C1, Pods. met. prob, mgr A. Szpara, 101A, zz, t/z: 8  W1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zz, t/z: 9W1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zpC1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, zpL1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zp
    C1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 14C, zz, t/z: 9  L1, ZDINF, dr D.Raczyñski, 11C, zz, t/z: 9 L1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, zz, t/z: 9W1, Sys. op. II, dr A. Sudo³, 11C, zz, t/z: 9
                 
Legenda
Arch. komp. = Architektura komputerów
JA = Drugi jêzyk obcy
PBD = Podstawy Baz Danych
PSKomp = Podstawy sieci komputerowych
Pods. met. prob = Podstawy metod probabilistycznych
Sys. op. II = Systemy operacyjne II
ZDINF = Zarz¹dzanie danymi informacyjnymi