Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-19 9:32
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, podst.¿yw.RGL, dr M. Synowiec, 118D, tzW1, Etyka, dr E.Smolka-Drewniak, 205D, tpL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 127D, tz          
Wtorek
 L1, POWER 3.5, mgr B. £ucjanek, 106F, tzW1, Biochemia ¿yw., dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 17D, tp, t/z: 4 6 8 11  W1, Zaj. Proj., mgr E. Szura, 106X, tz, t/z: 4 5 6 7 8 10     
   L1, Biochemia ¿yw., dr E. Malczyk, prof. PWSZ, 125D, tn, t/z: 5 7 10 12           
Sroda
 L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 4E, tzL1, Tech.relak., mgr E. Szura, 106X, tzL1, trening funkc., dr R. Palacz, 10X, tzW1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 13 14C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 10 11    
        C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 16C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 13 14    
        W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 10 11C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 16    
        W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 7C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 108D, tz, t/z: 7    
Czwartek
 L1, Gry zespo³owe, Wrona A., mgr, 1O, tpL1, Tech.¿yw., dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 12 14 16 W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 7C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 7 W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 17D, tz, t/z: 13
   L1, Tech.¿yw., dr M. Misiarz, 9D, tn, t/z: 3  W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 16 W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 17D, tz, t/z: 16
        W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 13 14C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 13 14    
        C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 16C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 107D, tz, t/z: 10 11    
            W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 17D, tz, t/z: 3 4  
            W1, Tech.¿yw., prof. J. Wyka, 17D, tz, t/z: 6  
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Biochemia ¿yw. = Biochemia ¿ywnoœci
Etyka = Etyka
Gerontopsychol. = Gerontopsychologia
Gry zespo³owe = Gry zespo³owe
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
POWER 3.5 = POWER 3.5
Psychol. zab. = Psychologia zaburzeñ od¿ywiania i oty³oœci
Tech.relak. = Techniki relaksacyjne
Tech.¿yw. = Technologia ¿ywnoœci i potraw oraz towaroznastwo
Zaj. Proj. = Zajêcia projektowe POWER 3.5
podst.¿yw.RGL = Podstawy ¿ywienia ró¿nych grup ludnoœci
trening funkc. = trening funkcjonalny