Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-26 11:40
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W1, Zasady.praw.¿yw, dr in¿. E. Malczyk, 205D, tzL2, Kosm.specjalist, mgr M.Grabas-Wyrwich, 103R, tzW1, Kosm.specjalist, dr M. Rogó¿, 13D, tpS1, Metodol. badañ, prof.M.Sosada, 107D, tn  
Wtorek
   S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 3P2, Zaj. Proj., mgr A.Stasieñko-T³uczek, 103R, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 12C1, Chir.plast., dr n. med. W. ¯urawiñski, 103R, tp    
   S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 12P1, Zaj. Proj., mgr M.Grabas-Wyrwich, 101R, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 3      
   S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 7    S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 16      
   S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 16    S2, Metodol. badañ, dr W.¯urawiñska, 107D, tn, t/z: 7      
         W1, Chir.plast., dr n. med. W. ¯urawiñski, 103R, tp      
Sroda
 C1, Zasady.praw.¿yw, dr M.Synowiec, 118D, tz          L1, Kosm.specjalist, mgr A.Stasieñko-T³uczek, 103R, tz
                 
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Chir.plast. = Chirurgia plastyczna
Kosm.specjalist = Kosmetologia specjalistyczna
Metodol. badañ = Metodologia badañ
Zaj. Proj. = Zajêcia projektowe POWER 3.5
Zasady.praw.¿yw = Zasady prawid³owego ¿ywienia i dietetyka