Plan dla kierunku Kosmetologia, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-03-04 12:11
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Anatomia, mgr E. Szura, 101D, zn, t/z: 5 7W1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 13D, zn
          W1, Anatomia, mgr E. Szura, 102D, zz, t/z: 9C1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 11D, zz, t/z: 9W1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 11D, zz, t/z: 9
           W1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 112D, zp, t/z: 2 4 6W1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 13D, zp, t/z: 8
           W1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zp, t/z: 8W1, Fizjologia, dr M.B³aszczyk, 13D, zp, t/z: 2 4 6
                 
Sobota
 W1, Recept. kosm., prof.A.Jankowski, 13D, zpL1, Dermat., prof. T.Kokot, 13D, zn, t/z: 7L1, Anatomia, mgr E. Szura, 102D, zz, t/z: 9W1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 13D, zz, t/z: 9
 W1, Recept. kosm., prof.A.Jankowski, 13D, zz, t/z: 9W1, Dermat., prof. T.Kokot, 13D, zn, t/z: 1 3 5L1, Dermat., prof. T.Kokot, 13D, zn, t/z: 1 3 5L1, Kosmet.piel., mgr M.Podbor¹czyñska, 103R, zz, t/z: 8
 C1, Biochemia, prof.A.Jankowski, 13D, znL1, Recept. kosm., prof.A.Jankowski, 125D, zpL1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 13D, zz, t/z: 9W1, Anatomia, mgr E. Szura, 101D, zz, t/z: 7 8L1, Kosmet.piel., mgr M.Podbor¹czyñska, 103R, zz, t/z: 4
    L1, Recept. kosm., prof.A.Jankowski, 124D, zz, t/z: 9L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 13D, zp L1, Kosmet.piel., mgr M.Podbor¹czyñska, 103R, zz, t/z: 7 
           W1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 11D, zz, t/z: 2 
           W1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, zn, t/z: 1 3 5C1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, zn, t/z: 1 3 5
           W1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, zp, t/z: 6C1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, zp, t/z: 6
                 
Niedziela
 W1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zn, t/z: 7L1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zn, t/z: 7L1, Kosmet.piel., mgr M.Podbor¹czyñska, 103R, zz, t/z: 4L1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 118D, zz, t/z: 9
 W1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zz, t/z: 9L1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zp, t/z: 2 4L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, zz, t/z: 2L1, Kosmet.piel., mgr M.Grabas-Wyrwich, 103R, zz, t/z: 2
 W1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zp, t/z: 2 4L1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zz, t/z: 9L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, zz, t/z: 9L1, Anatomia, mgr E. Szura, 102D, zz, t/z: 9L1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 118D, zz, t/z: 4 5
  C1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 118D, zn, t/z: 1 3 5C1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 118D, zp, t/z: 8L1, Kosmet.piel., mgr A.Stasieñko-T³uczek, 103R, zz, t/z: 3  
  L1, Technol. inf., dr T. Pi³ot, 112D, zp, t/z: 8W1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 118D, zp, t/z: 6L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, zn, t/z: 5  W1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, zp, t/z: 8
  C1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 118D, zp, t/z: 6W1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 118D, zn, t/z: 1 3 5L1, Anatomia, mgr E. Szura, 101D, zz, t/z: 1L1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 118D, zn, t/z: 1
        L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, zn, t/z: 7L1, Fizjol. i patof, dr M.B³aszczyk, 118D, zp, t/z: 6
        W1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 118D, zp, t/z: 8W1, Kosmet.piel., dr M. Rogó¿, 11D, zz, t/z: 7 
        L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 118D, zp, t/z: 6 C1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, zp, t/z: 8   
Legenda
Anatomia = Anatomia
Biochemia = Biochemia
Biofizyka = Biofizyka
Dermat. = Dermatologia
Fizjol. i patof = Fizjologia i patofizjologia
Fizjologia = Fizjologia
Higiena = Higiena
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Kosmet.piel. = Kosmetologia pielêgnacyjna
Recept. kosm. = Receptura kosmetyków
Technol. inf. = Technologia informacyjna