Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-20 11:49
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
   W1, ¯yw. cz³owieka, dr in¿.MMisiarz, 11D, tzC1, ¯yw. cz³owieka, dr in¿.MMisiarz, 11D, tz  W1, Biochemia, dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 17D, tn, t/z: 3 5 7 9W1, Fizjologia wys., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 17D, tn, t/z: 3 5 7 9L1, Fizjologia wys., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 103D, tn, t/z: 3 5 7 9  
         W1, Biochemia, dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 17D, tp, t/z: 11 13 15 17W1, Fizjologia wys., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 17D, tp, t/z: 11 13 15 17L1, Fizjologia wys., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 103D, tp, t/z: 11 13 15 17  
Wtorek
 L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 103D, tzL1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 1 2 3 4L2, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 12L1, Biochemia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tp W1, Org.i marketing, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4  
 L2, Fizjologia wys., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 127D, tn, t/z: 3 5 7 9L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 7 8L2, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 1 2 3 4L2, Biochemia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tn W1, Org.i marketing, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 7  
 L2, Fizjologia wys., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 127D, tp, t/z: 11 13 15 17W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 14 15 16 17L2, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 7 8        
   W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 6           
   L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 12           
Sroda
 L1, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 1 2 3L2, Trening w.i si³, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 1X, tz, t/z: 1 2 3 L2, Antropomotoryka, dr hab. P.Kowalski, 102D, tzW1, Teoria i metod., dr hab. P.Kowalski, 108D, tnC1, Teoria i metod., dr hab. P.Kowalski, 108D, tn   
 L2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 103D, tzW1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 6L1, Antropomotoryka, dr hab. P.Kowalski, 102D, tz  W1, Antropomotoryka, dr hab. P.Kowalski, 108D, tp     
   W1, Psychol. ogólna, dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 14 15 16 17L1, Jêz. niem., mgr Miros³aw Grudzieñ, 105F, tz         
Czwartek
 W1, Elem.prawa, dr P. Wozniak, 206F, tn L2, Fitness, mgr E. Szura, 106X, tp         
    L1, Fitness, mgr E. Szura, 106X, tn         
Piatek
 L1, Odnowa biol., mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12L2, Odnowa biol., mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12C1, Psychol. ogólna, mgr T.Kaczmarski, 103D, tp      
Sobota
Niedziela
Legenda
Antropomotoryka = Antropomotoryka
Biochemia = Biochemia
Elem.prawa = Elementy prawa i ochrona w³asnoœci intelektualnej
Fitness = Fitness
Fizjologia wys. = Fizjologia wysi³ku fizycznego
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêz. niem. = Jêzyk niemiecki
Odnowa biol. = Odnowa Biologiczna
Org.i marketing = Organizacja i marketing sportu i rekreacji
Psychol. ogólna = Psychologia ogólna
Teoria i metod. = Teoria i metodyka aktywnoœci fizycznej
Trening w.i si³ = Trening wytrzyma³oœciowy i si³owy
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka