Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-03-10 23:16
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
    L1, podst.¿yw.RGL, dr J.Rydelek, 112D, tzW1, Etyka, dr E.Smolka-Drewniak, 126D, tzW1, ¯yw. cz³owieka, dr in¿.MMisiarz, 11D, tzC1, ¯yw. cz³owieka, dr in¿.MMisiarz, 11D, tz      
Wtorek
 W1, Biochemia ¿yw., dr in¿. E. Malczyk, 17D, tnL1, Biochemia ¿yw., dr in¿. E. Malczyk, 124D, tz, t/z: 1 2 3 4 5W1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 12C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 14 15 16 17  L1, Relaks. i joga, mgr E. Szura, 106X, tz 
      W1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 9C1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 6     
      W1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 11        
      W1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 2 3        
      L1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 7 8        
      L1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 4 5        
      L1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1        
      W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 14 15 16 17        
      W1, Gerontopsychol., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 6        
Sroda
   L1, trening funkc., mgr R. Palacz, 10X, tzW1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 6C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 6     
      W1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 14 15 16 17C1, Psychol. zab., dr hab. A.G³êbocka, 126D, tz, t/z: 14 15 16 17     
Czwartek
 L1, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 103D, tzP1, POWER 3.5 J.ang, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 13 14           
   P1, POWER 3.5 J.ang, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 7 8           
   P1, POWER 3.5 J.ang, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 4            
   P1, POWER 3.5 J.ang, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 10            
   P1, POWER 3.5 J.ang, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 12            
   P1, POWER 3.5 J.ang, mgr J. Nowicka, 5D, tz, t/z: 15 16 17            
Piatek
 P1, POWER 3.5 J.ang, mgr J. Nowicka, 102D, tp, t/z: 13 15 17W1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 102D, tpC1, psychol. spo³., mgr T.Kaczmarski, 101D, tp          
Sobota
Niedziela
Legenda
Biochemia ¿yw. = Biochemia ¿ywnoœci
Etyka = Etyka
Gerontopsychol. = Gerontopsychologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
Psychol. zab. = Psychologia zaburzeñ od¿ywiania i oty³oœci
Relaks. i joga = techniki relaksacyjne z elementami jogi
Tech.¿yw. = Technologia ¿ywnoœci i potraw oraz towaroznastwo
podst.¿yw.RGL = Podstawy ¿ywienia ró¿nych grup ludnoœci
psychol. spo³. = psychologia spo³eczna
trening funkc. = trening funkcjonalny
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka