Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2020-02-19 8:23
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
         W1, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 13D, zp, t/z: 6 8W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zp, t/z: 8W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 9
         W1, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 13D, zz, t/z: 9 W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zz, t/z: 9  
          S2, ZS, mgr Henryka Homêtowska, 103D, zp, t/z: 2 4W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 11D, zz, t/z: 5 
          W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zn, t/z: 7W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 11D, zz, t/z: 7 
          W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zn, t/z: 5W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zp, t/z: 2 
            W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zz, t/z: 6  
            W1, PiPP, dr. n. med. Lucyna Sochocka, 13D, zz, t/z: 3W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 17D, zn, t/z: 3
             W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 11D, zz, t/z: 1 
             W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 13D, zp, t/z: 4  
Sobota
 W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, zn, t/z: 3 5W1, Zdr. publ., Prof. A. Brodziak, 13D, znC2, JA, mgr B. £ucjanek, 127D, zz, t/z: 5S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zn, t/z: 1 
 S2, ZS, mgr Henryka Homêtowska, 103D, zp, t/z: 6 8C2, JA, mgr B. £ucjanek, 11D, zp, t/z: 6W1, ZS, mgr Ma³gorzata G¹dek, 101A, zp, t/z: 2 4 6 8W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 1A, zz, t/z: 9C2, JA, mgr B. £ucjanek, 126D, zz, t/z: 7  
  C2, JA, mgr B. £ucjanek, 11D, zp, t/z: 4W1, ZS, mgr Ma³gorzata G¹dek, 17D, zz, t/z: 9C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 205D, zn, t/z: 5S1, ZS, prof. E. Zió³ko, 1A, zp, t/z: 6  
  W1, PsiPPs, lek. med. Micha³ Rybczak, 101A, zp, t/z: 2  W1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 17D, zn, t/z: 3C2, JA, mgr B. £ucjanek, 205D, zn, t/z: 3  
  C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 103D, zp, t/z: 4   W1, ChWiPI, mgr B. Bia³kowska, 17D, zn, t/z: 1C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 126D, zz, t/z: 1    
  W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 13D, zz, t/z: 9    W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 17D, zn, t/z: 7 S1, ZS, prof. E. Zió³ko, 1A, zp, t/z: 8  
  W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, zn, t/z: 7     W1, ChWiPI, prof. E. Zió³ko, 1A, zp, t/z: 2 4 6 8W1, ZS, prof. E. Zió³ko, 1A, zp, t/z: 2 4   
   W1, PsiPPs, lek. med. Micha³ Rybczak, 101A, zp, t/z: 8     C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 103D, zn, t/z: 3   
           W1, NiPN, mgr E. Ko³at, 17D, zn, t/z: 5   
           C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 103D, zn, t/z: 7   
           S1, ZS, prof. E. Zió³ko, 1A, zz, t/z: 9    
Niedziela
 S1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, zn, t/z: 1W1, PsiPPs, lek. med. Micha³ Rybczak, 205D, zn, t/z: 3 5S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zp, t/z: 4 6  
 W1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 205D, zp, t/z: 6C2, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, zz, t/z: 9W1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 13D, zz, t/z: 9S1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, zz, t/z: 9
 W1, POZ, mgr D. Klonowski, 205D, zp, t/z: 2 4W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 205D, zp, t/z: 2W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 13D, zp, t/z: 2S1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, zp, t/z: 4  
 W1, POZ, mgr D. Klonowski, 205D, zp, t/z: 8W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 205D, zp, t/z: 4W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 13D, zp, t/z: 8C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 5D, zp, t/z: 6 8S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zn, t/z: 7
 W1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 17D, zn, t/z: 3 5 7W1, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 17D, zn, t/z: 3 5W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 13D, zp, t/z: 4C2, JA, mgr B. £ucjanek, 11D, zn, t/z: 7 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zp, t/z: 8
 W1, POZ, mgr D. Klonowski, 205D, zz, t/z: 9W1, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 17D, zz, t/z: 9C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 126D, zz, t/z: 9C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 5D, zz, t/z: 7 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 9
   W1, ChiPCh, dr D. Soko³owski, 17D, zn, t/z: 7W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 13D, zp, t/z: 6 C2, JA, mgr B. £ucjanek, 127D, zp, t/z: 8 S1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, zn, t/z: 7
     W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 13D, zn, t/z: 7  W1, POZ, mgr D. Klonowski, 17D, zn, t/z: 5C2, JA, mgr B. £ucjanek, 11D, zn, t/z: 5 
          C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 5D, zz, t/z: 2S1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, zp, t/z: 6
          W1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 205D, zn, t/z: 3 S1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, zp, t/z: 8
             C2, JA, mgr B. £ucjanek, 11D, zp, t/z: 2  
              S1, WF, Wrona A., mgr, 100OT, zp, t/z: 2 
Legenda
ChWiPI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
ChiPCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
JA = Jêzyk obcy
NiPN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
PiPP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
PsiPPs = Psychiatria i pielêgniarstwo psychiatryczne
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych
WF = Wychowanie fizyczne
ZS = Zaka¿enia szpitalne
Zdr. publ. = Zdrowie publiczne