Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-15 17:55
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L2, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 127D, tzL1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 1O, tzS1, Seminarium dyp., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 127D, tp, t/z: 11 13 15 17W1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 107D, tpL1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 126D, tz  W1, ¯yw./wys.fiz., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 127D, tn, t/z: 3 5 7 9
       S1, Seminarium dyp., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 127D, tn, t/z: 3 5 7 9      W1, ¯yw./wys.fiz., dr hab.I.Wierzbicka-Damska, 127D, tp, t/z: 11 13 15 17
       S2, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 103D, tp        
Wtorek
 L1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 106X, tpL2, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 106X, tpW1, Fit atletyka, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 12W1, Fit atletyka, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 12  
 L2, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, tnL1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, tnW1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, tnW1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 118D, tp, t/z: 6W1, Fit atletyka, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 8  
         W1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 118D, tp, t/z: 11 13 15 17     
         W1, Fit atletyka, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 7 8     
         W1, Fit atletyka, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4     
Sroda
 L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 12L2, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 4L1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, tn, t/z: 10 12 14 16L2, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 1O, tz   
 L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 4L2, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 7 8L1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, tn, t/z: 1 3 5       
 L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 7 8L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, tz, t/z: 12L2, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, tp       
       W1, Fit atletyka, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 118D, tz, t/z: 7       
Czwartek
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Fit atletyka = Fit atletyka
Indyw.techn.wsp = Indywidualne techniki wspieraj¹ce rozwój psychofizyczny cz³owieka
Prakseologia T = Prakseologia treningu
Progr. treningu = Indywidualne programy treningowe
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Trening kobiet = Trening kobiet i seniorów
¯yw./wys.fiz. = ¯ywienie a zdolnoœæ do wysi³ku