Plan dla kierunku Psychofizyczne Kszta³towanie Cz³owieka, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-02-21 9:56
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
             W1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, zz, t/z: 1 2 3 4
             L1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, zz, t/z: 6 7 8 9
             W1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, zz, t/z: 5L1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, zz, t/z: 5
                 
Sobota
 L1, Prakseologia T, mgr R. Palacz, 106X, zzL1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, zz, t/z: 3    
    L1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 106X, zz, t/z: 9    
    L1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 106X, zn, t/z: 5 7C1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 102D, zp, t/z: 2 
    L1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 106X, zp, t/z: 2 4 6L1, Fit atletyka, dr hab. P.Kowalski, 10X, zz, t/z: 4 5 
        L1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 1S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 1 
          L1, Fit atletyka, dr hab. P.Kowalski, 10X, zz, t/z: 7 
           S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 6  
Niedziela
 L1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 106X, zz, t/z: 4 5S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 1C1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 103D, zz, t/z: 9
 C1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 102D, zn, t/z: 7 L1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 4 5S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 4 5
 C1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 103D, zp, t/z: 2L1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 6S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 6 
 C1, Indyw.techn.wsp, mgr G.Kulik, 103D, zp, t/z: 6  S1, Seminarium dyp., dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 9     
 L1, Fit atletyka, mgr M. Dykta, 106X, zz, t/z: 9L1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 9         
  L1, Progr. treningu, mgr £. Kabelis-Szostakowski, 106X, zz, t/z: 3      
  L1, Trening kobiet , dr M.Dalewska, 106X, zz, t/z: 1          
Legenda
Fit atletyka = Fit atletyka
Indyw.techn.wsp = Indywidualne techniki wspieraj¹ce rozwój psychofizyczny cz³owieka
Prakseologia T = Prakseologia treningu
Progr. treningu = Indywidualne programy treningowe
Seminarium dyp. = Seminarium dyplomowe
Trening kobiet = Trening kobiet i seniorów