Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-12 8:32
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Algorytmy, dr D.Raczyñski, 2A, tzC1, Algorytmy, dr D.Raczyñski, 2A, tzL1, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 2H, tzL3, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 2H, tz        
Wtorek
Sroda
 L2, PEiM, mgr M. Zborowski, 112H, tnL2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 104F, tzL1, PEiM, mgr M. Zborowski, 112H, tnC1, Alg.z.geom., mgr A. Szpara, 2A, tpL3, Prog. II, dr in¿. A. Dudek, 1H, tz      
 L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 104F, tzL3, PEiM, mgr M. Zborowski, 112H, tnL3, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 104F, tzC2, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 210A, tz        
 C2, Alg.z.geom., mgr A. Szpara, 210A, tp  L2, Algorytmy, mgr D. Halikowski, 209A, tz          
Czwartek
 L1, Prog. II, dr in¿. A. Dudek, 1H, tzW1, Prog. II, dr T. Pi³ot, 101A, tzW1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 1A, tzC1, Logika dla inf., mgr A. Szpara, 210A, tzL2, Prog. II, dr in¿. A. Dudek, 2H, tzL1, Sys. op. I, dr L. Sieniawski, 3H, tnL3, Sys. op. I, dr L. Sieniawski, 2H, tp  
 C2, Logika dla inf., mgr A. Szpara, 1A, tz        L2, Sys. op. I, dr L. Sieniawski, 2H, tp    
Piatek
 W1, Sys. op. I, prof. W. Stanis³awski, 102A, tzW1, PEiM, dr J. Dudziak, 102A, tzW1, TULC, dr J. Dudziak, 101A, tnW1, Logika dla inf., prof. A. Nowak, 102A, tzC2, TULC, dr J. Dudziak, 102A, tn      
     C1, TULC, dr J. Dudziak, 101A, tp  W1, Alg.z.geom., prof. A. Nowak, 1A, tp      
Sobota
Niedziela
Legenda
Alg.z.geom. = Algebra liniowa z geometri¹
Algorytmy = Algorytmy i struktury danych
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Logika dla inf. = Logika dla informatyków
Mat.elem. = Matematyka elementarna
PEiM = Podstawy elektroniki i miernictwa
Prog. II = Programowanie II
Sys. op. I = Systemy operacyjne I
TULC = Technika uk³adów logicznych i cyfrowych