Plan dla kierunku Architektura, tryb stacjonarny, semestr 1 z dnia 2019-09-18 11:02
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tzW1, Mat.elem., mgr A. Szpara, 2C, tzC1, Matem., mgr A. Szpara, 2C, tzW1, Ew¯P, dr E.Smolka-Drewniak, 14C, tnP1, Rys. tech., dr A.Piêt, 104G, tn      
Wtorek
      W1, Bud.og.i mat., dr P.Opa³ka, 21G, tzW1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tpC1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tp  
Sroda
Czwartek
  W1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 101G, tpP1, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 16G, tzL1, Wst. do proj., mgr A.Jaworski, 16G, tzL1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tn, t/z: 14 16     
  W1, Wst. do proj., mgr R.Szymoñczyk, 101G, tn   L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 12     
       L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 9 10     
       L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tz, t/z: 5 6     
       L1, Tech.plast., mgr A.Jaworski, 14G, tn, t/z: 1 3     
       C1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 11     
       C1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 2     
       C1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 21G, tz, t/z: 8     
Piatek
 W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 3L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 6W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tn, t/z: 14 16        
  W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 8       
  W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 2       
  W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 11        
  W1, Hist.AiU pow., prof. J.Lewicki, 19G, tz, t/z: 13        
  W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 14W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tp, t/z: 10 12        
  W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 10W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tn, t/z: 9        
  L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 9L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 1W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tp, t/z: 6        
  L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 12 W1, Matem., prof. A. Nowak, 2A, tn, t/z: 1 3        
  W1, Zag.kul.i szt., dr M. Korpa³a, 19G, tz, t/z: 6L1, Bud.og.i mat., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, t/z: 3          
Sobota
Niedziela
Legenda
Bud.og.i mat. = Budownictwo ogólne i materia³oznawstwo
Ew¯P = Etykieta w ¿yciu publicznym
Geom.wykr. = Geometria wykreœlna
Hist.AiU pow. = Historia architektury i urbanistyki powszechnej
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Mat.elem. = Matematyka elementarna
Matem. = Matematyka
Rys. tech. = Rysunek techniczny
Tech.plast. = Techniki plastyczne
Wst. do proj. = Wstêp do projektowania
Zag.kul.i szt. = Zagadnienia kultury i sztuki