Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2020-02-13 15:12
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, zn    
           W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 2E, zp    
           W1, Ochr. p. ska¿., prof P. Malinowski, 2E, zz, t/z: 9W1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, zz, t/z: 9    
Sobota
 W1, TI, dr J. Dudziak, 206F, zpW1, BSL, dr G. Chmielewski, 2E, zzW1, PKMiW, dr W. Karwowski, 2E, zzL1, PKMiW, dr W. Karwowski, 2E, zz W1, HBW, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 2E, zzW1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, zzS1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 2E, zzL1, TI, mgr D. Halikowski, 12C, zp  L1, TI, mgr D. Halikowski, 12C, zz, t/z: 9 
 W1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 2E, zn              
 W1, TI, dr J. Dudziak, 206F, zz, t/z: 9W1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 2E, zz, t/z: 9              
Niedziela
  L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, zz, t/z: 7 8 9L1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 2E, zzL1, SBW, mgr in¿. M. Makówka, 2E, zzC1, SBW, mgr in¿. M. Makówka, 2E, zzS1, NoP, dr J. Kawalec, 2E, zzL1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, znL1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 8L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 4
         L1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, t/z: 9L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 9 L1, Ochr. p. ska¿., dr B.Pasker, 124D, zz, t/z: 8
                 
Legenda
BSL = Bespieczeñstwo spo³ecznoœci lokalnych
Bezp. wew.w UE. = Bezpieczeñstwo wewnetrzne w UE
Filozof. = Filozofia
HBW = Historia bezpieczeñstwa wewnêtrznego
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
NoP = Nauki o polityce
Ochr. p. ska¿. = Ochrona przed ska¿eniami
PKMiW = Prawo karne materialne i prawo wykroczeñ
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
SBW = Systemy bezpieczeñstwa wewnêtrznego
TI = Technologie informacyjne