Plan dla kierunku Informatyka, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-05-08 10:28
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L2, Progr. .NET, mgr D. Halikowski, 2H, tnW1, Progr. .NET, dr D.Raczyñski, 2A, tzW1, PSW, dr D.Raczyñski, 2A, tzL2, PIO, mgr D. Halikowski, 2H, tnL2, PSW, dr D.Raczyñski, 1H, tz    
 L1, PIO, mgr D. Halikowski, 2H, tpL1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 104F, tz    L1, PSW, dr D.Raczyñski, 1H, tz      
   L2, Progr. .NET, mgr D. Halikowski, 2H, tp            
Wtorek
Sroda
 L2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tn, t/z: 10W1, Java, dr A. Sudo³, 2A, tn          
  L1, Progr. .NET, mgr D. Halikowski, 2H, tzW1, PIO, dr A. Sudo³, 2A, tp          
   L2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tn, t/z: 1 3            
   L2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tn, t/z: 16            
   L2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tz, t/z: 12            
Czwartek
   L1, PGK, Dr P.Chwastyk, 3H, tpW1, PGK, dr T. Pi³ot, 101A, tnL2, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 104F, tz        
   L2, PGK, Dr P.Chwastyk, 3H, tnL2, PGK, dr T. Pi³ot, 1H, tpL1, PGK, dr T. Pi³ot, 1H, tn        
   L1, Java, dr in¿. A. Dudek, 1H, tn            
   L2, Java, dr in¿. A. Dudek, 1H, tp            
Piatek
 W1, PSiZI, prof. J.Patalas-Maliszewska, 101A, tpW1, Sys. infor,, dr L. Sieniawski, 2A, tnL2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tn, t/z: 1 3W1, PSKomp, dr J. Dudziak, 102A, tpL1, PSKomp, dr J. Dudziak, 1H, tz    
   S1, Sys. infor,, prof. J.Patalas-Maliszewska, 2H, tpS2, Sys. infor,, prof. J.Patalas-Maliszewska, 2H, tpL2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tp, t/z: 8 13 15 17        
       L2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tz, t/z: 6        
       L2, PSKomp, mgr M. Malski, 1H, tp, t/z: 2 4        
Sobota
Niedziela
Legenda
Java = Programowanie w Javie
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
PGK = Podstawy grafiki komputerowej
PIO = Podstawy In¿ynierii Oprogramowania
PSKomp = Podstawy sieci komputerowych
PSW = Programowanie Systemów Web
PSiZI = Problemy spo³eczne i zawodowe informatyki
Progr. .NET = Programowanie .NET
Sys. infor, = Systemy Informatyczne