Plan dla kierunku Realizacja dźwięku, tryb stacjonarny, semestr 5 z dnia 2017-12-11 16:35
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
           W1, Reż. muzyczna, Czajkowska M. dr, 206H, tz, t/z: 11    
           W1, Reż. muzyczna, Czajkowska M. dr, 206H, tz, t/z: 15 16 17    
Wtorek
    C1, Konsult., Prokopowicz M. mgr, 10H, tzC1, Techn.stud., Prokopowicz M. mgr, 10H, tzS1, Met. pr. lic., dr hab.Baron P., prof.PWSZ, 105H, tz         
Sroda
        C1, Mastering, Prokopowicz M. mgr, 206H, tzC1, Techn. nagł., Prokopowicz M. mgr, 206H, tzC1, Konsult., Prokopowicz M. mgr, 206H, tz    
Czwartek
     C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 6F, tz  W1, Reż. muzyczna, Czajkowska M. dr, 206H, tz, t/z: 17      
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Jęz. ang. = Język angielski
Konsult. = Konsultacje
Mastering = Mastering
Met. pr. lic. = Metodologia pracy licencjackiej
Reż. muzyczna = Reżyseria muzyczna
Techn. nagł. = Techniki nagłośnienia
Techn.stud. = Techniki studyjne